Arbeidslivsportalen

Den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv

Vi sprinter i vei!

Det har skjedd en del på prosjektet i det siste, både med teamet og arbeidsprosessene våre. Noen av våre tidligere prosjektmedlemmer har fått nye utfordringer å ta fatt i på andre prosjekter, men heldigvis stikker de allikevel hodet innom rett som det er og blir gjerne med oss til lunsj. Noe vi selvsagt synes er veldig koselig!

Observante lesere legger kanskje merke til noen nye ansikter på bildene i dette innlegget, for vi har nemlig også fått inn noen nye roller og personer i teamet: utviklerne Alexander og Glenn, samt interaksjonsdesigner Lene. Vi vil etterhvert introdusere de bedre her på siden også, og vi gleder oss til å vise hva de jobber med fremover.

Når vi nå begynner å fokusere mer på løsninger og prototypene som ble nevnt for et par innlegg siden, har vi begynt med en ny arbeidsprosess hvor vi jobber ut fra korte arbeidsperioder som varer én uke av gangen. En slik arbeidsperiode kalles en «Sprint», og målet vårt er at vi skal klare å levere noe som fungerer, og som vi kan lære noe av, hver eneste sprint. For å klargjøre så kan dette «noe» være mye forskjellig: det kan for eksempel være noe som er synlig i brukergrensesnittet, eller det kan være et kall som klarer å hente spesifikk data fra en database.

I tillegg til å arbeide utfra disse sprintene, så har vi noen milepæler og aktiviteter som skal hjelpe oss med å ha fokus på rett sted, og sørge for at vi hele tiden tester og lærer av det vi gjør. Vi starter for eksempel hver sprint med et planleggingsmøte og avslutter den samme sprinten med et møte hvor vi går igjennom hva vi har gjort, hva vi har lært og legger opp videre kurs ut i fra det. I tillegg har vi såkalte «stand up»-møter daglig. Grunnen til at det kalles «stand up»-møte er fordi det skal være så kort at alle deltagerne kan bli stående. På dette møtet forteller vi de andre i teamet hva vi har jobbet med, hva vi skal gjøre i dag og hvorvidt vi har noen hindringer som må løses for at vi skal komme oss videre.

Vi er nå kommet godt i gang med vår andre sprint, og er snart klar for vår tredje!

En lykkelig fremtidsvisjon om å få praksisplass

Henrik, studenten vår her på OsloMet skal ut i praksis. Han er på førsteåret på sykepleie og skal ha praksis på en kommunal institusjon et eller annet sted.

Henrik er spent og lurer på hvordan praksis blir og hvor han skal være. Han har fått ønske seg tre forskjellige steder, men han aner ikke om han får den plassen han vil ha.

 

Inger Marie

Inger Marie, ansvarlig for praksis på OsloMet, sitter nå med en mye mindre kabal enn før. Hun har sluttet med Excel og får nå generert opp forslag til fordeling helt automatisk. Hun må bare sjekke over at alt stemmer før hun trykker på knappen og sender beskjed til studentene om hvor de skal være. Hun vet at hun kommer til å skuffe noen, men er så glad for at informasjonspakkene er blitt så gode at selv de som ikke får en av plassene de ønsket seg likevel blir fornøyde –  nå får de en god forklaring på hvorfor de har fått akkurat denne plassen.

Sekunder etter at Inger Marie har trykket på knappen får Henrik beskjed. Ute med vennene sine kan han feire at han har fått den plassen han ønsket seg.

Samtidig har praksisstedet fått beskjed om at Henrik skal komme, sammen med andre studenter fra OsloMet og VID. De kan gå i gang med å ferdigstille det administrative slik at Henrik på sin første dag kan gå rett i garderoben.

Julen ringes inn med et dryss av prototyper

Det tikker mot jul og i den anledning har vi endelig noen prototyper å vise frem til dere. Mye av innsikten og flere av ideene vi har jobbet med i høst kommer til uttrykk i disse prototypene, og vi er spente på å få høre deres tanker. For å ha et reelt eksempel å følge har vi tatt utgangspunkt i sykepleierstudiet. Merk også at dette er under arbeid og at ingenting er hugget i sten. Innlegget er en god del lengre enn vanlig, så hold dere fast.

Hva er egentlig en prototype?

Først vil vi tydeliggjøre hva vi mener med en prototype. Begrepet prototype er en veldig generell betegnelse og brukes forskjellig i ulike kontekster og yrkesgrupper. I denne konteksten er en prototype en konseptvisualisering og en gjennomarbeidet skisse som viser designideer. En konseptvisualisering gjør det er enklere å teste funksjonalitet og brukervennlighet, og dette vil hjelpe oss med å gjennomføre enda grundigere dybdeintervjuer.

Studentene får en ønskeliste

Steg 1
Steg 2a
Steg 2b
Forklaring av skjermbilder

I den første prototypen har vi jobbet med engasjementet til studenten. Det viser seg at studentene er opptatt av å få en praksisplass som de selv ser på som relevant. Det er store individuelle forskjeller i hva de anser som relevant, og derfor har vi jobbet med å gi studentene en ønskeliste over praksissteder de kunne tenke seg å utforske.

Som vist på bildene må studentene først godkjenne og fylle inn informasjon om seg selv. Deretter hentes data fra FS som legger føringer på hvilke praksissteder det er mulig å velge for den enkelte student. Eksempelvis vil kun steder innen psykisk helse vises dersom studenten er i en slik praksisperiode. Studenten kan videre lese om ulike praksissteder og sette opp en prioritert ønskeliste over de som er aktuelle. Det er ingen garanti for at et ønske blir innfridd, men studenten vil fortsatt involveres mer i hvordan egen erfaring formes. Dette vil forhåpentligvis føles engasjerende før de skal ut i praksis.

Profilering og organisering til praksisstedene

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Forklaring av skjermbilder

Selve forutsetningen for å kunne sende studenter ut i praksis er å ha et sted å sende dem til. Vi vil gjøre det enklere for både praksisstedene og utdanningsinstitusjonen å organisere praksis. Derfor har vi laget et skjema som praksisstedene skal fylle ut om hvilken kapasitet de kan tilby.

Som vist på skjermbildene oppgir praksisstedene hvor mange studenter de kan ta imot for en gitt periode. I tillegg får de mulighet til å profilere seg gjennom å fortelle hva som er spesielt med sin arbeidsplass. Her ønsker vi oss at praksisstedenes profilering skal bidra til at de får motiverte studenter som passer akkurat dem, og at studentenes ryktebørs går konkurs.

Videre får praksisstedene en oversikt over når og hvor mange studenter som kommer, og kan på den måten være bedre forberedt og få sin egen logistikk til å gå opp.

Oversikt til kommunene

Forklaring av skjermbilder

Kommunene spiller en vesentlig rolle i fordelingen av studenter i praksis. I denne prototypen har vi visualisert hvordan kommunene kan ha et overblikk over registrerte praksisplasser. Ved å gi dem et «dashboard» over registrert kapasitet kan kommunene for eksempel sammenligne årets kapasitet med fjorårets.

Med det vil vi ønske alle en riktig god jul!

Hvordan komme fra drømmescenario til teknisk løsning?

Joachim i sitt ess

Veien går videre fra å designe drømmescenariet til å teste om dette lar seg gjøre teknisk. For å dykke ned i hvordan vi kan løse ulike utfordringer knyttet til fordelingen, hadde vi på torsdag en workshop med en flott gjeng FS-utviklere fra Unit. Vi tok for oss følgende problemstillinger:

  • Hva må studentene oppgi av informasjon for å kunne ønske seg praksisplass, og hvordan ser vi for oss at innmeldingen av ønsker skal kunne foregå?
  • Hvordan skal praksisstedene kunne oppgi kapasitet for å ta imot studenter?

Spørsmål vi stilte oss var blant annet: Hvor finnes informasjon allerede? Hvordan kan vi få tak i denne informasjonen? Hva må vi ta hensyn til, og hva mer må vi finne ut av før vi kan begynne å lage noe?

Vi hadde flere gode diskusjoner og kom opp med spennende ideer som vi tar med oss videre i prosjektet.

Smakebiter fra arbeidshverdagen: konseptvisualisering og gevinstyoga

Det skjer mye på prosjektet for tiden, og vi legger vi ned store mengder arbeid i å utarbeide konsepter for hvordan fordelingen kan foregå. Disse konseptene er basert på innsikt vi har fått fra å snakke med studenter, praksissteder og ulike utdanningsinstitusjoner. Vi visualiserer konseptene i prototyper og tester på brukerne. Det som foreløpig er under arbeid er en enkel måte for praksisstedene å melde inn kapasitet på, og et brukergrensesnitt for hvordan studentene skal få informasjon om og kunne ønske seg praksissteder. Under ser dere Sigrid og Martin i arbeid med sistnevnte. Etter hvert som prototypene blir mer håndfaste, skal dere få se mer og komme med innspill. 

Har du forresten hørt messende stemmer resitere mantraet «O(slo)met» i andre etasje i P46? Da har du vært vitne til gevinstyoga. Dette er en yogaform som praktiseres i pausene når man oppdaterer gevinstrealiseringsplanen til prosjektet. Dessverre ble yogaen aldri dokumentert, men under ser dere spiriten som følger med en runde med gevinstyoga.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.