Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Videre som vanlig – nesten

Prosjektteamet har å rigget seg til for at alle jobber hjemmefra.

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Vi har allerede testet ulike verktøy for gruppesamtaler (Teams, Skype og Zoom, m.fl.) for å finne det som fungerer best for oss.

Vi jobber altså med å finne beste måte på å jobbe sammen – hver for oss . Gjennom chat-, telefon- og videosamtaler holder vi hverandre oppdatert, snakker om dagens gjøremål, hvordan vi har det og holder humøret oppe.

Med andre ord, oppgavene løses som planlagt og utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute!

Denne uken fortsetter pilot del 2 for de utpekte miljøene på OsloMet. Møtene og workshopene holdes digitalt, gitt at deltakerne kan stille.

Også øvrige møter holdes digitalt.

Er det noe du lurer på? Send oss din henvendelse her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Tilbake på NTNU

Da er den 2. delen av piloten på sykepleierutdanningen ved NTNU gjennomført. Målet med pilotdelen er å se nærmere på dialogen rundt planlegging av praksis og hvordan Arbeidslivsportalen sin funksjonalitet dekker brukerbehovene.

Til dette formålet førte vi sammen praksisaktørene fra både NTNU og praksisstedet St. Olavs, og vi traff bl.a. koordinatorer, seksjonsledere og fagsykepleiere.

Det er svært mange som skal sende og motta informasjon om kapasitet og studenter i denne fasen av planlegging av praksis, og det vil være en fordel å ha alt samlet ett sted. Særlig interessant med oversikt over «samtidighet» er når mange ulike studentgrupper skal ha praksis samtidig.

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet fikk også anledning til å presentere og diskutere eksempelvis bruk av profiler og endringer både før og etter publisering av tildelte praksisplasser.

Fremover satser prosjektet på å fortsette pilot del 2 i en digital form hos de øvrige pilotmiljøene.

Hvilke forventninger har du til Arbeidslivsportalen? Send oss dine innspill.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Utviklingen skal fortsette

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Det ligger nå noen spennende måneder foran oss!

Mens prosjektet er i innspurten av Arbeidslivsportalen fase 1, jobber vi parallelt for å sikre at utvikling av nye komponenter kan startes.

Det er blant annet ønskelig å styrke praksishåndteringen ytterligere, spesielt aktivitetene under et praksisopphold.

Det er videre ønskelig å utforme tjenester i Arbeidslivsportalen som knytter arbeidsliv og utdanning enda mer sammen, også før og etter praksis – eller i forbindelse med andre typer læringsaktiviteter i arbeidslivet.

Prosjektet har nå søkt om midler for å kunne fortsette med å utvikle Arbeidslivsportalen. Vi er et av 13 prosjekter som har søkt om medfinansiering hos Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi).

Hva ønsker du deg av Arbeidslivsportalen?

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Arbeidslivsportalen er i rute

Møtet nummer 10 styringsgruppe, kilde: Arbeidslivsportalen

I februar holdt styringsgruppen sitt tiende møte siden oppstart av prosjektet Arbeidslivsportalen  høsten 2018.

Faste punkter på agendaen er prosjektets økonomi- og risikovurdering, i tillegg til statusoppdateringer.

I rute

Styringsgruppen ble orientert over at prosjektet Arbeidslivsportalen er i rute. Dette betyr at tjenesten Arbeidslivsportalen leveres som planlagt til Unit før sommeren (leveranseplanen finner du her). Det er igangsatt ett samarbeid mellom prosjektet og Unit for overtakelsen av fellesløsningen.

Pilotering del 2

Prosjektet går over i en ny piloteringsfase. Etter å ha pilotert en første del av Arbeidslivsportalen i november og desember (tidligere innlegg), forbereder prosjektet nå en ny fase av uttestingen. Mens den første delen av piloteringen hadde praksisadministrasjon på utdanningsstedet i fokus, kobles nå  praksisadministrasjonen på praksisstedet på. Utprøvingen vil se på hvordan brukerne opplever den tekniske del av løsningen som understøtter arbeidsprosessene knyttet til forhandling av praksisplasser.

Ny fase for Arbeidslivsportalen

Det er styringsgruppen sitt ønske å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen. Prosjektet kommer til å levere en søknad om medfinansiering for Arbeidslivsportalen, fase 2.

Har du innspill?

Abonner på vårt nyhetsbrev

Endringer på bloggen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Vi går over fra å sende ut e-poster fra bloggen til å sende ut et nyhetsbrev til deg.

Hadde du abonnert på bloggen fra før av, må du ikke foreta deg noe.

For deg som ikke har fulgt oss tidligere, kan du abonnerer du på nyhetsbrevet vårt her eller i menyen på sidetoppen.

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén