Tidligere i høst var prosjektet på besøk hos fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) på Kjeller. Der presenterte vi Arbeidslivsportalen for studenter ved produktdesign som i høst skal velge en oppgave til sitt Designkontor. Av totalt 18 oppdragsgivere, var vi blant de ti heldige som ble valgt. Det betyr at en gruppe på elleve studenter skal bruke resten av høsen på å jobbe med en utvalgt problemstilling fra Arbeidslivsportalen. I desember presenterer de sine resultater for oss.

Oppstartsmøte med omvisning på verkstedene

Hele hensikten med å selge inn denne oppgaven er at vi vil bli utfordret på det kreative i prosjektet. Derfor har vi gitt studentene helt fritt spillerom til å forme oppgaven slik de ønsker. Som studenter ved produktdesign har de et øye for det funksjonelle, og vi tror deres tankesett blir et friskt tilskudd til prosjektet.

Vi har nå hatt et oppstartsmøte der vi diskuterte hvordan oppgaven kan spisses på en slik måte at både studentene og vi får mest mulig ut av oppdraget. Den foreløpige planen er at de skal utnytte den innsikten vi allerede har opparbeidet oss til å løse opp i ett eller flere smertepunkter knyttet til praksis.

Vi gleder oss til å følge studentene gjennom høsten!