Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: november 2018

Studentene designer fremtidens kommunikasjon

I dag startet vi dagen på Kjeller sammen med produktdesignstudentene. De er godt i gang med arbeidet sitt og holder på å fordype seg i hvordan kommunikasjonen mellom aktørene i praksis bør være både før, under og etter praksis. Som studenter vet de godt hvor og hvordan de foretrekker å utveksle informasjon, og dette gir oss i prosjektet et interessant og annerledes perspektiv. Uten å avsløre for mye, kan vi nevne at chat var et gjentakende tema under dagens møte.

De har for øvrig et særdeles innbydende og stilig prosjektrom (se bildet til venstre), og dette smitter tydelig over på stemningen i hele rommet. Vi tar også disse tankene med oss hjem til Pilestredet og undersøker om det kan gjøre utslag på temperaturen i vårt eget prosjektrom (se bildet til høyre).

God helg!

Hva er en rettferdig fordeling av praksisplasser?

Martin, Sigrid og en god del studenter i diskusjon

Som beskrevet i et tidligere blogginnlegg, har vi satt opp flere spørsmål vi trenger svar på for å komme nærmere en god forståelse av hva som er driveren for de ulike brukergruppene våre. Ett av spørsmålene vi stilte oss var: Hva skal til for at studentene opplever fordelingen som rettferdig?

For å komme nærmere et svar på dette tok vi direkte kontakt med studentene. I første omgang stilte vi oss opp på P52 der det blant annet holder til mange lærerstudenter ved OsloMet. Vi tok kontakt med forbipasserende, bød på kaffe og stilte noen spørsmål knyttet til temaet.

Tusen takk til alle dere som tok dere tid til å prate med oss!

Vi kommer til å gjenta denne aktiviteten og vil stå på stand i P32 ved OsloMet neste uke. Kom innom oss for en kaffe og en prat!

Hjelp oss med elefantens første ben!

Denne uken har vi gått løs på elefantens første ben; fordeling av studenter og praksissteder. Med fordeling tenker vi ikke bare på hvordan vi skal gjøre selve koblingen mellom en student og et praksissted, men også på all informasjonen som er nødvendig for at den skal være relevant. Uten et godt informasjonsgrunnlag, blir det ingen god match.

Når vi jobber med fordelingen, er det mange spørsmål som reiser seg. Under følger et veldig lite utdrag av det vi lurer på. For å komme nærmere et svar, skaffer vi oss innsikt ved å snakke med så mange som mulig. Vi lager oss hypoteser som vi tester på ulike personer, får disse bekreftet eller avkreftet, og så lager vi nye. Dersom du brenner inne med svaret på noen av disse spørsmålene eller har andre innspill  – ta kontakt!

Vil det å koordinere praksisperioder på tvers av utdanningsinstitusjoner føre til bedre tilgang på praksisplasser?

Hva finnes av info om studenter og praksissteder allerede og hvordan kan denne komplementeres?

Vil det å erstatte Excel-ark for bestilling av praksisplasser gi en verdi?

Hvordan og når vet vi hvilke praksisplasser vi har tilgjengelig?

Hvordan kan vi gi praksisstedene et insentiv for å legge inn informasjon om seg selv og sine veiledere?

Hva skal til for at studentene opplever fordelingen som rettferdig?

Hvordan spiser man en elefant?

Hvordan spiser man en elefant? Jo, man deler den i mange små biter.

Brukernes opplevelse er viktigst for oss. En løsning skal gi reell verdi for brukerne og møte prosjektets mål. For å finne ut hva som gir mest verdi har vi jobbet tett med forskjellige brukere for å forstå deres egen situasjon og behov. På bakgrunn av dette jobber vi med de ulike delene av prosessen der brukerne opplever utfordringer. Utfordringsbildet gir grunnlag for idéutvikling, og noen av disse ideene prototypes i enkle løsningsforslag som testes av brukerne. I testene prioriterer vi den funksjonaliteten vi vurderer som viktigst og funksjonalitet vi er usikre på om treffer brukernes egentlige behov. Derfor har vi stilt oss følgende spørsmål: basert på innsikten vi har i dag, hvilken del av løsningen vil gi mest nytte for brukerne? Resultatet av dette ble en prioritering for hvordan vi vil jobbe der fordeling av praksisplasser troner øverst.

Foreløpig prioritering der den høyest prioriterte er øverst til høyre

På bildet over ser dere vår foreløpige prioritering. Vi presiserer at dette på ingen måte er en lanseringsplan, men heller en arbeidsplan. Vi har gruppert praksisforløpet i fordeling, informasjon og forberedelse, varsling og trivsel, vurdering og evaluering. Med fordeling mener vi en eller annen form for matching av student og praksissted og alt rundt som er nødvendig for å få til dette. I informasjon og forberedelser legger vi alt utenom fordeling som gjør at studenter og praksissteder skal få svar på det de lurer på. Med vurdering mener vi både den kontinuerlige oppfølgingen under praksis i tillegg til sluttvurderingen. Varsling og trivsel tar for seg hvordan studentene har det under praksis, mens evaluering tilsvarer sluttevalueringen.

Ved å jobbe med de ulike prioriteringene i korte og hyppige sykluser, samtidig som vi looper tilbake til brukerne, kan vi raskt justere kursen etter hvert som vi tester og lærer mer. Et viktig verktøy for oss i denne perioden er å lage tidlige prototyper på utvalgte deler av den framtidige løsningen. Litt som når man forsker bør man passe på å ikke teste for mange variabler på en gang. Derfor vil vi lage prototyper på utvalgte deler. Hvis disse delene viser seg å være veldig gode, kan vi velge å sette dem i produksjon etter hvert som de blir klare. Så legger vi til én og én bit, frem til vi har en løsning brukerne er fornøyd med.

Prosjektgruppen vokser

Ukens store begivenhet fant sted på torsdag da vi gikk fra å være fem til ni personer. Joachim, Lydia, Pål og Sigrid kommer inn i prosjektet på vegne av Unit og skal få fart på den tekniske utviklingen. De har kontroll på alt fra tjenestedesign til IT-arkitektur. Vi ser allerede nytten av hverandre (se bildet under) og gleder oss til fortsettelsen.

Hvor mange ingeniører trengs for å få en projektor til å fungere?

Av andre hendelser kan vi nevne at Benedicte, Helene, Line og Marte presenterte Arbeidslivsportalen på FS-Brukerforum. FS står for Felles Studentsystem og er et studieadministrativt system som benyttes av landets universitet og høgskoler. Uavhengig av hvordan løsningen kommer til å se ut, vet vi med sikkerhet at FS kommer til å være en viktig del av den.

Helene, Marte og Line koser seg på scenen

Velkommen til Joachim, Lydia, Pål og Sigrid, og god helg!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén