Hvordan spiser man en elefant? Jo, man deler den i mange små biter.

Brukernes opplevelse er viktigst for oss. En løsning skal gi reell verdi for brukerne og møte prosjektets mål. For å finne ut hva som gir mest verdi har vi jobbet tett med forskjellige brukere for å forstå deres egen situasjon og behov. På bakgrunn av dette jobber vi med de ulike delene av prosessen der brukerne opplever utfordringer. Utfordringsbildet gir grunnlag for idéutvikling, og noen av disse ideene prototypes i enkle løsningsforslag som testes av brukerne. I testene prioriterer vi den funksjonaliteten vi vurderer som viktigst og funksjonalitet vi er usikre på om treffer brukernes egentlige behov. Derfor har vi stilt oss følgende spørsmål: basert på innsikten vi har i dag, hvilken del av løsningen vil gi mest nytte for brukerne? Resultatet av dette ble en prioritering for hvordan vi vil jobbe der fordeling av praksisplasser troner øverst.

Foreløpig prioritering der den høyest prioriterte er øverst til høyre

På bildet over ser dere vår foreløpige prioritering. Vi presiserer at dette på ingen måte er en lanseringsplan, men heller en arbeidsplan. Vi har gruppert praksisforløpet i fordeling, informasjon og forberedelse, varsling og trivsel, vurdering og evaluering. Med fordeling mener vi en eller annen form for matching av student og praksissted og alt rundt som er nødvendig for å få til dette. I informasjon og forberedelser legger vi alt utenom fordeling som gjør at studenter og praksissteder skal få svar på det de lurer på. Med vurdering mener vi både den kontinuerlige oppfølgingen under praksis i tillegg til sluttvurderingen. Varsling og trivsel tar for seg hvordan studentene har det under praksis, mens evaluering tilsvarer sluttevalueringen.

Ved å jobbe med de ulike prioriteringene i korte og hyppige sykluser, samtidig som vi looper tilbake til brukerne, kan vi raskt justere kursen etter hvert som vi tester og lærer mer. Et viktig verktøy for oss i denne perioden er å lage tidlige prototyper på utvalgte deler av den framtidige løsningen. Litt som når man forsker bør man passe på å ikke teste for mange variabler på en gang. Derfor vil vi lage prototyper på utvalgte deler. Hvis disse delene viser seg å være veldig gode, kan vi velge å sette dem i produksjon etter hvert som de blir klare. Så legger vi til én og én bit, frem til vi har en løsning brukerne er fornøyd med.