Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Hjelp oss med elefantens første ben!

Denne uken har vi gått løs på elefantens første ben; fordeling av studenter og praksissteder. Med fordeling tenker vi ikke bare på hvordan vi skal gjøre selve koblingen mellom en student og et praksissted, men også på all informasjonen som er nødvendig for at den skal være relevant. Uten et godt informasjonsgrunnlag, blir det ingen god match.

Når vi jobber med fordelingen, er det mange spørsmål som reiser seg. Under følger et veldig lite utdrag av det vi lurer på. For å komme nærmere et svar, skaffer vi oss innsikt ved å snakke med så mange som mulig. Vi lager oss hypoteser som vi tester på ulike personer, får disse bekreftet eller avkreftet, og så lager vi nye. Dersom du brenner inne med svaret på noen av disse spørsmålene eller har andre innspill  – ta kontakt!

Vil det å koordinere praksisperioder på tvers av utdanningsinstitusjoner føre til bedre tilgang på praksisplasser?

Hva finnes av info om studenter og praksissteder allerede og hvordan kan denne komplementeres?

Vil det å erstatte Excel-ark for bestilling av praksisplasser gi en verdi?

Hvordan og når vet vi hvilke praksisplasser vi har tilgjengelig?

Hvordan kan vi gi praksisstedene et insentiv for å legge inn informasjon om seg selv og sine veiledere?

Hva skal til for at studentene opplever fordelingen som rettferdig?

Previous

Hvordan spiser man en elefant?

Next

Hva er en rettferdig fordeling av praksisplasser?

1 Comment

  1. Hei, jeg tenker umiddelbart på dating-tjenester som kobler folk med like interesser/behov sammen. Kan praksisstedene og studentene lage sin egen profil, og bli matchet for beste synergieffekt? Allerede for 30 år siden, da jeg var AFS utvekslingsstudent, ble jeg matchet med en familie som skulle gi meg en annen erfaring enn den jeg hadde hjemmefra, pluss at den var basert på mine ønsker om land. Det kan ikke være dårligere i dag, vel?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.