Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Julen ringes inn med et dryss av prototyper

Det tikker mot jul og i den anledning har vi endelig noen prototyper å vise frem til dere. Mye av innsikten og flere av ideene vi har jobbet med i høst kommer til uttrykk i disse prototypene, og vi er spente på å få høre deres tanker. For å ha et reelt eksempel å følge har vi tatt utgangspunkt i sykepleierstudiet. Merk også at dette er under arbeid og at ingenting er hugget i sten. Innlegget er en god del lengre enn vanlig, så hold dere fast.

Hva er egentlig en prototype?

Først vil vi tydeliggjøre hva vi mener med en prototype. Begrepet prototype er en veldig generell betegnelse og brukes forskjellig i ulike kontekster og yrkesgrupper. I denne konteksten er en prototype en konseptvisualisering og en gjennomarbeidet skisse som viser designideer. En konseptvisualisering gjør det er enklere å teste funksjonalitet og brukervennlighet, og dette vil hjelpe oss med å gjennomføre enda grundigere dybdeintervjuer.

Studentene får en ønskeliste

Steg 1
Steg 2a
Steg 2b
Forklaring av skjermbilder

I den første prototypen har vi jobbet med engasjementet til studenten. Det viser seg at studentene er opptatt av å få en praksisplass som de selv ser på som relevant. Det er store individuelle forskjeller i hva de anser som relevant, og derfor har vi jobbet med å gi studentene en ønskeliste over praksissteder de kunne tenke seg å utforske.

Som vist på bildene må studentene først godkjenne og fylle inn informasjon om seg selv. Deretter hentes data fra FS som legger føringer på hvilke praksissteder det er mulig å velge for den enkelte student. Eksempelvis vil kun steder innen psykisk helse vises dersom studenten er i en slik praksisperiode. Studenten kan videre lese om ulike praksissteder og sette opp en prioritert ønskeliste over de som er aktuelle. Det er ingen garanti for at et ønske blir innfridd, men studenten vil fortsatt involveres mer i hvordan egen erfaring formes. Dette vil forhåpentligvis føles engasjerende før de skal ut i praksis.

Profilering og organisering til praksisstedene

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Forklaring av skjermbilder

Selve forutsetningen for å kunne sende studenter ut i praksis er å ha et sted å sende dem til. Vi vil gjøre det enklere for både praksisstedene og utdanningsinstitusjonen å organisere praksis. Derfor har vi laget et skjema som praksisstedene skal fylle ut om hvilken kapasitet de kan tilby.

Som vist på skjermbildene oppgir praksisstedene hvor mange studenter de kan ta imot for en gitt periode. I tillegg får de mulighet til å profilere seg gjennom å fortelle hva som er spesielt med sin arbeidsplass. Her ønsker vi oss at praksisstedenes profilering skal bidra til at de får motiverte studenter som passer akkurat dem, og at studentenes ryktebørs går konkurs.

Videre får praksisstedene en oversikt over når og hvor mange studenter som kommer, og kan på den måten være bedre forberedt og få sin egen logistikk til å gå opp.

Oversikt til kommunene

Forklaring av skjermbilder

Kommunene spiller en vesentlig rolle i fordelingen av studenter i praksis. I denne prototypen har vi visualisert hvordan kommunene kan ha et overblikk over registrerte praksisplasser. Ved å gi dem et «dashboard» over registrert kapasitet kan kommunene for eksempel sammenligne årets kapasitet med fjorårets.

Med det vil vi ønske alle en riktig god jul!

Previous

Hvordan komme fra drømmescenario til teknisk løsning?

Next

En lykkelig fremtidsvisjon om å få praksisplass

2 Comments

  1. Claudia Talgo

    Dette ser jo riktig fint ut! Synes dere har kommet opp med noen brukerorienterte og konkrete løsninger og gleder meg til å se mer! Foreslår at dere presenterer dette på vår digitale fagdag 28.2. – dette må alle se (og ev. gi innspill til).
    Godt jobba, tusen takk!

  2. Line Melby

    Tusen takk for hyggelig tilbakemelding. Vi vil veldig gjerne presentere på digital fagdag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.