Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: januar 2019

Vet du om noen som ønsker en presentasjon av Arbeidslivsportalen?

Den siste uken har vi vært i mange ulike fora. Fredag 18. januar deltok vi i teammøte med praksisteamet ved HV-fakultetet ved OsloMet. Vi fokusert på hvordan vi ser for oss den fremtidige prosessen, på et overordnet nivå. Det kom mange gode spørsmål og innspill, og vi fikk tilbakemelding på at teamet opplever at vi har forstått hvordan de jobber i dag og hva de ønsker seg av en ny løsning.

Mandag 21.januar møtte vi ekspertgruppen for undervisning, som er tilknyttet Felles studentsystem. I møtet diskuterte vi hvordan nye og eksisterende moduler i FS vil kunne støtte opp under Arbeidslivsportalen.

På besøk hos koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten

Fra lokalene hos Unit spaserte Lydia og Sigrid videre til VID, som huset møtet i koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten, den samme mandagen. Her møtte vi koordinatorene ved de store sykehusene på Østlandet, samt utdanningsinstitusjonene som samarbeider om praksisplasser for sykepleierstudentene. I dette møtet diskuterte vi hvordan Arbeidslivsportalen kan støtte opp under den jobben dette forumet gjør i dag. God oversikt over kapasitet og behov er veldig viktig for de som skal holde orden på hundretalls av praksisplasser fordelt over svært mange avdelinger eller sengeposter.

Tirsdag 22.januar holdt prosjektet en presentasjon for utvidet ledergruppe ved LUI-fakultetet ved OsloMet. Her ga vi en kort introduksjon til prosjektet og presenterte den overordnede prosessen. Det kom mange gode innspill og spørsmål også her, og vi satte pris på å høre at deltagerne kunne relatere seg til innholdet og opplevde at det var gjenkjennelig.

Burde prosjektet vært presentert i et fora du deltar i? Ta kontakt med oss.

Vi sprinter i vei!

Det har skjedd en del på prosjektet i det siste, både med teamet og arbeidsprosessene våre. Noen av våre tidligere prosjektmedlemmer har fått nye utfordringer å ta fatt i på andre prosjekter, men heldigvis stikker de allikevel hodet innom rett som det er og blir gjerne med oss til lunsj. Noe vi selvsagt synes er veldig koselig!

Observante lesere legger kanskje merke til noen nye ansikter på bildene i dette innlegget, for vi har nemlig også fått inn noen nye roller og personer i teamet: utviklerne Alexander og Glenn, samt interaksjonsdesigner Lene. Vi vil etterhvert introdusere de bedre her på siden også, og vi gleder oss til å vise hva de jobber med fremover.

Når vi nå begynner å fokusere mer på løsninger og prototypene som ble nevnt for et par innlegg siden, har vi begynt med en ny arbeidsprosess hvor vi jobber ut fra korte arbeidsperioder som varer én uke av gangen. En slik arbeidsperiode kalles en «Sprint», og målet vårt er at vi skal klare å levere noe som fungerer, og som vi kan lære noe av, hver eneste sprint. For å klargjøre så kan dette «noe» være mye forskjellig: det kan for eksempel være noe som er synlig i brukergrensesnittet, eller det kan være et kall som klarer å hente spesifikk data fra en database.

I tillegg til å arbeide utfra disse sprintene, så har vi noen milepæler og aktiviteter som skal hjelpe oss med å ha fokus på rett sted, og sørge for at vi hele tiden tester og lærer av det vi gjør. Vi starter for eksempel hver sprint med et planleggingsmøte og avslutter den samme sprinten med et møte hvor vi går igjennom hva vi har gjort, hva vi har lært og legger opp videre kurs ut i fra det. I tillegg har vi såkalte «stand up»-møter daglig. Grunnen til at det kalles «stand up»-møte er fordi det skal være så kort at alle deltagerne kan bli stående. På dette møtet forteller vi de andre i teamet hva vi har jobbet med, hva vi skal gjøre i dag og hvorvidt vi har noen hindringer som må løses for at vi skal komme oss videre.

Vi er nå kommet godt i gang med vår andre sprint, og er snart klar for vår tredje!

En lykkelig fremtidsvisjon om å få praksisplass

Henrik, studenten vår her på OsloMet skal ut i praksis. Han er på førsteåret på sykepleie og skal ha praksis på en kommunal institusjon et eller annet sted.

Henrik er spent og lurer på hvordan praksis blir og hvor han skal være. Han har fått ønske seg tre forskjellige steder, men han aner ikke om han får den plassen han vil ha.

 

Inger Marie

Inger Marie, ansvarlig for praksis på OsloMet, sitter nå med en mye mindre kabal enn før. Hun har sluttet med Excel og får nå generert opp forslag til fordeling helt automatisk. Hun må bare sjekke over at alt stemmer før hun trykker på knappen og sender beskjed til studentene om hvor de skal være. Hun vet at hun kommer til å skuffe noen, men er så glad for at informasjonspakkene er blitt så gode at selv de som ikke får en av plassene de ønsket seg likevel blir fornøyde –  nå får de en god forklaring på hvorfor de har fått akkurat denne plassen.

Sekunder etter at Inger Marie har trykket på knappen får Henrik beskjed. Ute med vennene sine kan han feire at han har fått den plassen han ønsket seg.

Samtidig har praksisstedet fått beskjed om at Henrik skal komme, sammen med andre studenter fra OsloMet og VID. De kan gå i gang med å ferdigstille det administrative slik at Henrik på sin første dag kan gå rett i garderoben.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén