Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: februar 2019

Møt oss fra Arbeidslivsportalen

Legofigurer

Kilde: pixarbay

Torsdag den 28. februar arrangeres Digital fagdag på OsloMet. Der kan kollegaene våre fra OsloMet få møte Arbeidslivsportalen!  Les programmet her.

Vil også du møte oss, eller ønsker du en presentasjon i et fora du deltar i? Ta kontakt.

En stjerne i boka

Like-icon

@pixarbay

NOKUT har gjennom sitt prosjekt “Operasjon praksis”  publisert en ny rapport med tittelen “Hvor utbredt er praksis i norsk høyere utdanning?”. Rapporten er tilgjengelig gjennom NOKUT sine nettsider.

Vi synes det er flott at kartleggingen som ble i en tidligere fase gjennomført av prosjektet Arbeidslivsportalen, blir aktivt brukt i NOKUT sin analyse!


En ønskeliste for praksis?

checklist

@pixabay

Det er flere årsaker til at vi mener at studentene skal kunne ønske seg plass selv.

Den viktigste årsaken er at vi tror at praksisstedene da vil oppleve at studentene er mer motiverte. At de har et eierskap til hvor de skal i praksis. Vi håper også at dette vil gjøre at både studentene og praksisstedene vil oppleve hverandre som mer relevante.

Når vi gir studentene en ønskeliste så vil vi informere om at ønsket ikke nødvendigvis vil kunne oppfylles.

Praksisplassene som studentene skal kunne ønske seg til vil derimot være begrenset til de praksisstedene som utdanningsstedet har avtale med. Om det er andre regler praksisadministrasjonen må ta hensyn til som f eks. at studenten må ha førerkort eller ikke skal havne et sted han/hun har vært i praksis tidligere e.l. så vil ikke de uaktuelle praksisstedene vises for studenten i en søkeprosess.

Vi har begynt å sette sammen en FAQ (frequently asked questions) på bloggen. FAQ listen vil bli oppdatert fortløpende og den finner dere her.

Er det noe du lurer på så er sjansen stor for at noen andre lurer på det samme. Ta kontakt med oss her.


Hva lurer DU på?

Grafikk spørsmålstegn

@pixabay.com

Vi har begynt å sette sammen en FAQ (frequently asked questions) for arbeidslivsportalen her på bloggen.

Er det noe du lurer på så er sjansen stor for at noen andre lurer på det samme.

Send oss gjerne dine spørsmål så vi vil bygge opp listen over spørsmål og svar etter hvert, men til å begynne med har vi samlet tre sentrale spørsmål til dere.

  • Hvorfor trenger vi en arbeidslivsportal?
  • Vil andre i sektoren kunne få våre praksisplasser gjennom arbeidslivsportalen?
  • Vil arbeidslivsportalen håndtere timelister eller betaling?

Ble du nysgjerrig? Finn svarene her.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén