checklist

@pixabay

Det er flere årsaker til at vi mener at studentene skal kunne ønske seg plass selv.

Den viktigste årsaken er at vi tror at praksisstedene da vil oppleve at studentene er mer motiverte. At de har et eierskap til hvor de skal i praksis. Vi håper også at dette vil gjøre at både studentene og praksisstedene vil oppleve hverandre som mer relevante.

Når vi gir studentene en ønskeliste så vil vi informere om at ønsket ikke nødvendigvis vil kunne oppfylles.

Praksisplassene som studentene skal kunne ønske seg til vil derimot være begrenset til de praksisstedene som utdanningsstedet har avtale med. Om det er andre regler praksisadministrasjonen må ta hensyn til som f eks. at studenten må ha førerkort eller ikke skal havne et sted han/hun har vært i praksis tidligere e.l. så vil ikke de uaktuelle praksisstedene vises for studenten i en søkeprosess.

Vi har begynt å sette sammen en FAQ (frequently asked questions) på bloggen. FAQ listen vil bli oppdatert fortløpende og den finner dere her.

Er det noe du lurer på så er sjansen stor for at noen andre lurer på det samme. Ta kontakt med oss her.