Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Slik brukertester vi i “laboratorium”

Prosjekt Arbeidslivsportalen har helt fra starten av forsøkt å vise fram hvilken retning vi jobber i, og hva vi jobber med. På den måten får vi tilbakemeldinger, spørsmål og engasjement. Vi har også dristet oss til å vise fram tidlige skisser og konseptbeskrivelser. Det er vel og bra når responsen er “dette ser bra ut, dette ville jeg tatt i bruk”. Men for å lage brukervennlige og nyttige verktøy må vi også gå grundigere til verks enn å vise powerpoints!

Det er først når brukerne klarer å løse oppgaver på egenhånd vi vet at tjenesten og designet vil fungere. For å simulere reelle arbeidssituasjoner kan vi gjennomføre såkalte brukertester. Forrige uke gjennomførte vi flere brukertester, og disse forløp slik:

  • Testpersonen ankom og hilste på testleder og alle observatørene.
  • Testleder og testperson gikk inn på “brukertestlab’en”, der man har utstyr til å overføre skjermbilde, samt video, til en annen PC.
  • Testlederen guidet testbrukeren gjennom flere oppgaver som skulle utføres i prototypene.
  • Flere observatører satt i et annet rom og fulgte med på hva testbrukeren sa og gjorde. Testbrukeren hadde ingen annen kontakt med observatørene underveis i testen.
  • Testbrukeren kom innom observatørrommet for å si hadet til alle.

Det ble ikke gjort videoopptak i denne brukertesten, kun notater ble brukt. Disse ble bearbeidet til funn og aksjonspunkter for videre utvikling av Arbeidslivsportalen.

På brukertestlab’en står det en PC med et program som på en enkel og trygg måte lar oss overføre skjermbilder og video til en annen PC. Her sitter testleder Lene Nævdal klar for å ta i mot neste testbruker.

På et annet møterom satt flere av prosjektdeltagerne for å observere og notere det som hendte underveis i testen. Vi hadde testbrukerens skjermbilde på storskjerm.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testbrukere. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Se egen bloggpost om innhold og funn i brukertestene!


Previous

Involvering og formidling i mange fora

Next

Brukertesting med praksiskoordinatorer i kommuner og sykehus

1 Comment

  1. Line Melby

    Så kult!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.