Prosjektets referansegruppe består av de ulike rollene som blir berørt av praksis. De er administrator ved et praksissted, koordinatorer ved et sykehus eller i en kommune, de koordinerer praksis ved en utdanningsinstitusjon, de underviser, veileder eller studerer. Referansegruppen har i dag omtrent 40 deltagere.

Referansegruppen i tall, per 29.mars 2019

Vi involverer enkeltpersoner når vi trenger å få innsikt, svar på spørsmål eller for å teste ut det vi lager. I tillegg til de som er med i referansegruppen, har vi etterhvert fått et bredt nettverk med kontaktpersoner som også kan hjelpe oss med innspill og svar på spørsmål.

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen vil si tusen takk til alle dere som stiller opp for oss!

Aktiviteter så langt

Det ble arrangert et informasjonsmøte for referansegruppen den 17.desember 2018 der vi ga en introduksjon til prosjektet. Noen av deltagerne hadde vi møtt og intervjuet i forkant, og andre har vi møtt og/eller intervjuet de siste månedene. Det er fremdeles noen vi ikke har truffet alene, og disse vil bli kontaktet etterhvert som vi trenger deres innspill og erfaringer.

Da vi hadde brukertest den 5.mars tok vi utgangspunkt i listen over personer i referansegruppen. Og dette vil vi gjenta ved neste brukertest.

Vi trenger enda flere!

Vi har ikke et øvre tak på antall personer i referansegruppen, og nå er vi særlig interessert i å komme i kontakt med flere veiledere som jobber ute på praksisstedene. Så om du selv er veileder innenfor et helsefag eller lærerfag, eller kjenner noen som er det, ta gjerne kontakt med oss.