Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Nytteverdi for de ulike aktørene og brukerne

Den siste uken har vi laget en kortfattet versjon av «topp 3» nytteverdier for de tre hovedaktørene som vil bruke Arbeidslivsportalen i forbindelse med praksis. Disse nytteverdiene ser vi for oss vil kunne gjelde for svært mange studieprogrammer.

Studentene

Studentene har unike ønsker, og ulike preferanser, og derfor vil vi tilrettelegge for at de kan sette opp en ønskeliste blant de praksisplassene som er relevant for dem.

Vil vil tilrettelegge for at studentene får den informasjonen de trenger, både før, under og etter praksisoppholdet.

Studentene ønsker å forstå hva de kan bli bedre på. Digital vurdering vil gjøre tilbakemeldingene fra veileder lettere tilgjengelig.

Praksisstedene

Digital samhandling mellom praksissteder og universitet/høyskole sikrer god oversikt og ryddig kommunikasjon.

Relevant informasjon og enkle verktøy for veilederne bidrar til bedre oppfølging av studentene.

En felles plattform legger grunnlaget for samarbeid og gjensidig utvikling.

Universitetene/høyskolene

Felles løsninger og felles prosesser i sektoren vil gjøre det lettere å samarbeide med praksisstedene og hverandre. Vedlikehold og forbedringer vil da også komme alle til gode.

En digital løsning vil effektiviserer arbeidsprosessene og frigjøre tid, blant annet til å skaffe gode praksisplasser for studentene.

All data på ett sted bidrar til god oversikt og mer forutsigbarhet for administratorene ved studiestedene. Dette vil i neste rekke komme alle aktørene til gode.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til nytteverdiene vi trekker fram her, ta kontakt med oss!


Previous

Referansegruppen og nettverket vårt

Next

Siden sist

1 Comment

  1. Dette har jeg stor tro på – og jeg kjenner igjen ønsker og behov som har blitt meldt inn fra ulike hold over lang tid. Godt jobba!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.