Student med mobil

Kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet Arbeidslivsportalen opplever fortsatt stort engasjement når vi presenterer arbeidet vårt.

I april har vi blant annet hatt møtevirksomhet med:

  • Praksisadministrasjon ved HiØ
  • Samarbeidsorgan mellom høyskoler universitet og helseforetakene i Helse Sør-Øst
  • Seminar for medisinsk fakultet ved UiO, NTNU, UiB og UiT
  • Arbeidsgruppe for praksis ved Unios medlemsforbund

Tilbakemeldinger som prosjektet får og forventninger som gis uttrykk for, bekrefter viktigheten av arbeidet som prosjektet gjør.

I april kom flere tunge tekniske trinn for Arbeidslivsportalen på plass. Også de innholdsmessige rammene for portalen tar mer og mer form for hver dag som går.