Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Praksistype – en viktig nøkkel i Arbeidslivsportalen

En praksisplass er ikke en praksisplass for hvem som helst! Det er forskjellige ting som skal læres i løpet av studiet, og på tvers av studieprogrammer. Arbeidslivsportalen trenger et beskrivende element for hva slags praksis det er snakk om, som kan brukes ut mot praksisstedene. Derfor trenger vi begrepet praksistype, som vil bli registrert i UH-sektoren sitt datasystem FS (Felles Studentsystem).

I mange tilfeller vil det være en tett kobling mellom navnet på emnet som studenten skal ha praksis innenfor, og navnet på praksistypen. I andre tilfeller er det ulikt. Uansett er det et mål at praksistypen skal være noe praksisfeltet umiddelbart forstår hva er. Det skal ikke være en kryptisk kode.

Mange utdanningsinstitusjoner samarbeider i dag om de samme praksisstedene. Dette gjelder særlig i Sørøst-Norge, og særlig innenfor helsesektoren. Dersom det er aktuelt å veksle på hvilke studenter man tar i mot (for eksempel sykepleiestudenter fra OsloMet den ene praksisperioden, og sykepleiestudenter fra USN den andre), vil det være en stor fordel at man registrerer kapasitet på samme praksistype. Det blir lettere å samhandle med flere parter.

Prosjektet har den siste tiden jobbet med å kartlegge mulighetene for å lage fellesbegreper for praksistyper som vil gå igjen på tvers av utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene vil oppfordres til å bruke disse, men det skal i tillegg være mulig å opprette egen praksistyper.

Det ble sendt ut en forespørsel om å oppgi alle praksistyper og tilknyttede studieprogram og emner. Dette resulterte i over 900 tabellrader på tvers av 18 utdanningsinstitusjoner. Vi jobber nå med å gå igjennom dette, og vil komme tilbake til utkast til fellesliste.

Praksistype registreres i FS på et emne. Det vil komme et eget blogginnlegg om sammenheng mellom praksistyper og avtaler i FS.


Previous

Siden sist

Next

Praksisperioder er byggesteinene

2 Comments

  1. 900 rader!? Håper det er mye variasjon av samme tema (inkl. stavemåte), for det høres jo helt vilt ut! Spent på listen, praksis er nok like variert som eksamen – hvem hadde trodd det…

    • Du har helt rett i at det er store likhetstrekk på tvers. De mange radene representerer samtlige praksisperioder for samtlige studieprogram på tvers av 18 institusjoner, og det er ikke snakk om 900 unike praksistyper. Heldigvis! Tvert imot ser vi allerede nå at det er fullt mulig å finne felles betegnelser på svært mange studieprogrammer. Dette skyldes i stor grad at så mange studieprogrammer er styrt av rammeplaner/nasjonale retningslinjer.

      Som en del av innsiktsarbeidet har vi samlet inn mange eksempler på excel-ark og prosesser, og det har vært oppløftende å se hvor mange likhetstrekk det tross alt er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén