Praksisperiodene danner grunnlaget for veldig mye av det som skal skje i Arbeidslivsportalen. Registrering av praksisperioder er nødvendig for å:

  • Slå fast når de ulike studentgruppene skal ut i praksis
  • Registrere kapasitet (hvor mange studenter man kan ta i mot, og når)
  • Holde oversikt og sjekke at studentene er fordelt utover kalenderåret på en fornuftig måte

Registrering av praksisperioder er derfor noe av det første vi må utvikle i Arbeidslivsportalen.

De siste ukene har vi konsentrert oss om å se på hvordan dette skal fungere i systemet. Vi har utviklet ulike skisser, diskutert disse med utvalgte referansegruppemedlemmer, vurdert løsninger på tvers av kompetanse i teamet, og kommet fram til noen forslag vi tror vil fungere.

Neste uke skal vi teste skissene i et prototype-verktøy med testbrukere. Disse er rekruttert fra referansegruppen, og er administratorer ved et universitet/høyskole som jobber med helse-/sosialutdanninger. Vi varierer hvem vi kontakter, fra gang til gang.

Vi kommer tilbake til hvordan skissene ser ut, og tilbakemeldingene vi får!

Brukere kommer med innspill

Gro og Vivi som jobber i praksisadministrasjonen ved OsloMet kommer med innspill til noen tidlige skisser. Tusen takk for bidraget deres!