Både tirsdag og torsdag denne uken testet vi oversikter over praksisperioder (mange kaller det “praksisriss” eller “årshjul”) slik vi ser det for oss i Arbeidslivsportalen. Denne omgangen var det praksisadministratorer fra helse- og sosialfagutdanninger som deltok i testingen.

Testbrukerne fikk noen intervjuspørsmål og noen konkrete oppgaver som de skulle forsøke å løse i prototypen.

Ett av skjermbildene i prototypen – oversikt over praksisperioder

Vi fikk nyttige tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra USN, UiT, HiØ, NTNU og OsloMet. Hovedtilbakemeldingen var at en oversikt over praksisperioder i seg selv vil gi en merverdi for brukerne: “Det som slår meg, er at det ser oversiktlig ut”, mente blant annet testbrukeren fra UiT. Tilbakemeldingene vi fikk har også blitt formidlet videre til styringsgruppen.

Deltakerne fra UiT og NTNU hadde vi med oss online – noe som fungerte utmerket og var ekstra spennende.

Brukertest via nettmøte med Hanne fra UiT

Det er veldig sannsynlig at det blir flere brukertester før sommeren. Vi tar kontakt med personer i referansegruppen som er aktuelle testere i forhold til den funksjonaliteten vi tester.