Prosjektet planlegger å teste en minimums-versjon av deler av Arbeidslivsportalen til høsten.

Det vi ønsker å teste da er den delen som omhandler planlegging av praksis. Det vil si at man setter opp hvilke perioder studentene skal ut i praksis og at kapasiteten hos de ulike praksisstedene blir registrert.

Vi vet foreløpig ikke om det vil være snakk om simulering eller å bruke løsningen “på ekte”. Uansett kommer denne første piloteringsfasen være en spennende milepæl. En pilot nummer to gjennomføres våren 2020.