Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: juni 2019

Oppsummering av våren

Vi legger nå en spennende og hektisk vår bak oss. Våren 2019 kan oppsummeres slik:

 • OsloMet jobber godt sammen med Unit om utviklingen av plattformen og bruk av data.
 • Prototyper har blitt utviklet, utbedret og testet gjennom flere mindre og større brukertester. I alt har 9 personer fra referansegruppen vært med på 1:1 brukertesting av prototyper.
 • Kompetansen i referansegruppen har også vært brukt til å hente inn innsikt og tilbakemeldinger, spesielt knyttet til rollene som praksisadministrator på utdanningssted og praksiskoordinator på praksissted.
 • Vi har holdt over 50 presentasjoner av prosjektet, mange av dem online. Til sammen estimerer vi at over 400 personer har fått en lengre presentasjon om prosjektet, der de har hatt anledning til å snakke med oss og stille spørsmål direkte.
 • Vi har utvidet nettverket vårt utover universitets- og høgskolesektoren, bl.a. til Sykehuspartnere og det private næringslivet.
 • Bloggen har per dags dato over 1700 unike besøkende siden oppstarten i november.

Vi gleder oss til fortsettelsen etter sommeren!

Sommerhilsen


Lytt til studentene

Praksis snakkes om, diskuteres og belyses fra mange ulike hold om dagen. Det gjør at flere perspektiver og ideer kommer på bordet. Ett av bidragene kommer fra Nikolai Løyning og Caroline Odden, fra Institutt for Produktdesign ved OsloMet. I forrige uke leverte de sin masteroppgave i produktdesign, med spesialisering i tjenestedesign og systemorientert design med den spennende tittelen: «Praksisreisen – Å tilrettelegge for en bedre opplevelse av praksisstart for sykepleierstudenter ved OsloMet».

Prosjekt Arbeidslivsportalen er takknemlig for at vi har fått følge masterprosjektet fra sidelinjen, og tar med oss innsikten og de foreslåtte konseptene inn i det videre arbeidet.

Nikolai Løyning og Caroline Odden

Funnene i masteroppgaven samsvarer med NOKUTs rapport fra 2018 (Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning), og er relevant langt utover sykepleieutdanningen! Vi tror tiltakene som foreslås er vel verdt å vurdere av alle, og kanskje er det noen som gjør disse tingene allerede?

Prosessen de har vært igjennom kan i korte trekk beskrives slik; innsikt gjennom intervjuer og workshops, analysering av funn, ideskaping og konseptutvikling.

Målene de etter hvert definerte for konseptet var:

 • Tilrettelegge for kommunikasjon mellom student og praksissted
 • Bevisstgjøre studentene på egne kunnskaper og ferdigheter
 • Studentene skal forberedes på veilederrollen de mest sannsynlig møter i arbeidslivet

Her er hovedtrekkene i førsteårsstudentenes reise fram mot den aller første praksisstarten.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Innsiktsarbeidet belyser behovet for å etablere en tidlig kontakt mellom studenten og praksisstedet, slik at det blir anledning til å bygge en relasjon og oppleve trygghet. Løyning og Odden beskriver videre at konseptutviklingen tok en positiv retning da de gikk fra å se på studentene som «offer» til å se de som en ressurs.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Oppgaven vil etter hvert bli publisert på ODA (det åpne vitenarkivet for OsloMet).


Vår tidslinje per juni 2019

For hver dag som går kommer utviklerteamet lengre med plattformen alt skal bygge på. Dette inkluderer at utviklerne sørger for at alle som trenger, skal kunne logge på og benytte seg av funksjonaliteter i Arbeidslivsportalen.

Utover den tekniske grunnmuren, tar funksjonalitet for god håndtering av praksis form og nye varianter blir til. Noe av det vi vil bygge kan vi allerede beskrives kort slik:

 • Del 1: Registrering av praksisperioder, vise oversikt over alle praksisperioder, vise behov for praksisplasser
 • Del 2: Innmelding av kapasitet, oversikt over avtaler, manuell fordeling av studenter til praksisplasser
 • […]

Tidslinjen vi jobber ut ifra ser i juni 2019 slik ut.


Det kjører et praksistog i Norge

I dag fulgte vi online med på et frokostmøte i regi av NOKUT. I begynnelsen av møtet lanserte NOKUT rapporten «Praksis i høyere utdanning – gode eksempler». Rapporten er levert av NOKUT sitt prosjekt «Operasjon praksis» som brukte «praksistog» som metafor for det økte fokuset praksis har fått.

I løpet av sesjonen gav både en disiplinfagutdanning fra UiA og sykepleierutdanningen ved campus Kristiansand interessante innblikk i hvordan alle aktørene: studenter, utdanningssted og praksissted, jobber sammen om praksis som læringsform. I tillegg kunne vi følge flere spennende betraktninger rund praksis.

Se på opptaket fra møtet her og bli inspirert!

Mye kan gjøres for å øke både opplevelsen og faglig utbytte av et praksisopphold. Utover dette bør flere virkemidler inn for å gi studentene den arbeidslivsrelevansen som samfunnet trenger. Prosjektet Arbeidslivsportalen har ambisjoner om å bli et av disse virkemidlene.


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén