For hver dag som går kommer utviklerteamet lengre med plattformen alt skal bygge på. Dette inkluderer at utviklerne sørger for at alle som trenger, skal kunne logge på og benytte seg av funksjonaliteter i Arbeidslivsportalen.

Utover den tekniske grunnmuren, tar funksjonalitet for god håndtering av praksis form og nye varianter blir til. Noe av det vi vil bygge kan vi allerede beskrives kort slik:

  • Del 1: Registrering av praksisperioder, vise oversikt over alle praksisperioder, vise behov for praksisplasser
  • Del 2: Innmelding av kapasitet, oversikt over avtaler, manuell fordeling av studenter til praksisplasser
  • […]

Tidslinjen vi jobber ut ifra ser i juni 2019 slik ut.