Vi legger nå en spennende og hektisk vår bak oss. Våren 2019 kan oppsummeres slik:

  • OsloMet jobber godt sammen med Unit om utviklingen av plattformen og bruk av data.
  • Prototyper har blitt utviklet, utbedret og testet gjennom flere mindre og større brukertester. I alt har 9 personer fra referansegruppen vært med på 1:1 brukertesting av prototyper.
  • Kompetansen i referansegruppen har også vært brukt til å hente inn innsikt og tilbakemeldinger, spesielt knyttet til rollene som praksisadministrator på utdanningssted og praksiskoordinator på praksissted.
  • Vi har holdt over 50 presentasjoner av prosjektet, mange av dem online. Til sammen estimerer vi at over 400 personer har fått en lengre presentasjon om prosjektet, der de har hatt anledning til å snakke med oss og stille spørsmål direkte.
  • Vi har utvidet nettverket vårt utover universitets- og høgskolesektoren, bl.a. til Sykehuspartnere og det private næringslivet.
  • Bloggen har per dags dato over 1700 unike besøkende siden oppstarten i november.

Vi gleder oss til fortsettelsen etter sommeren!

Sommerhilsen