Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: august 2019

La oss snakke om money, money

Normalt utvikler eller tilbyr Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) IKT-løsninger for utdanningssektoren.

Arbeidslivsportalen er derimot et av de første prosjektene som lager en løsning fra utdanningssektoren til utdanningssektoren – og utover det, vil løsningen også deles med samarbeidspartnere for praksis!

Det å bygge et nytt teknisk verktøy av denne typen er derimot ikke gratis.

Dagobert

Både Arbeidslivsportalen og finansieringsmodellen for framtidige investeringer står på agendaen til Units rådgivende organ, Digitaliseringsstyret.

Som en følge av et tett samarbeid med Unit har prosjektet Arbeidslivsportalen vært med på å blant annet bane vei for at det diskuteres nye finansieringsmodeller.

Du kan lese mer om Digitaliseringsstyret og møtene de har på denne siden.


 

Første dag i første klasse

Har også du sett alle de forventningsfulle nye studentene som har begynt å fylle korridorene til utdanningsinstitusjonene våre?

Mange av dem kommer allerede til å ha gjøre sin første praksiserfaring om ikke så lenge!

Det er mye som skal til for å muliggjøre et godt praksisopphold for studentene, og det er mange som er involvert i gjennomføring av hver eneste praksisopphold!

I Arbeidslivsportalen sin første levefase ønsker vi å sette søkelyset på gode løsninger for håndtering av praksis.

Som en leveranse for den administrative målgruppen jobber vi bl.a. med å ferdigstille en praksiskalender.

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Her vil du kunne filtrere og finne en oversikt over estimert behov for praksisplasser.

Hva synes du?


Noe du vil spørre oss om?

I de ukene som kommer, vil vi presentere prosjektet for flere.

Illustrasjonsbildet, kilde Pixarbay

Vi gleder oss videre til vårt bidrag på Kompetanseforum Østfold sitt seminar med tittelen “Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?” senere denne måneden.

Vår egen styremedlem Marianne Brattland, OsloMet, vil allerede i neste uke ha et innslag om Arbeidslivsportalen på et stort skandinavisk samarbeidsforum for høyere utdanning, NUAS.

Sitter du inne med tanker rund Arbeidslivsportalen eller savner mer informasjon om et bestemt tema?

Vi håper du ikke nøler og at du tar kontakt med oss her.


Om sommerens aktiviteter

Illustrasjonsbildet, Kilde: Arbeidslivsportalen

Sommeren har gitt prosjektet noen fine resultater på programmeringssiden som vi gleder oss til å vise frem!

Vi har også brukt sommeren til bl.a. erfarings-utveksling der et medlem fra prosjektgruppen  besøkte ZLS (Senter for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Leipzig, Tyskland. Her bruker en avdeling sammen med andre institusjoner i delstaten Freistaat Sachsen, en praksisportal for tildeling av praksisplasser innenfor lærerutdanningen, og dette siden studieåret 2010/2011 .

Praktikumsportal Sachsen er en  portal som er frakoblet de ulike databasene for studentforvaltning. Allikevel er paralleller til Arbeidslivsportalen sin fase 1 tydelige som gjorde besøket både interessant og nyttig.

Takk til teamet i ZLS! Foto: Nadine Kaiser


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén