Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: september 2019

Er du klar?

Arbeidslivsportalen har en unik styrke og det er at løsningen er tett sammenkoblet med studentdatabasen (Felles Studentsystem FS) som utdanningsinstitusjonene bruker.

Fordi vi bygger på studentdatabasen, kan vi lage en fellesløsning som binder sammen undervisningssektoren og arbeidslivet!

God datakvalitet i studentdatabasen er av den grunn viktig for Arbeidslivsportalen. Illustrasjon - samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Arbeidslivsportalen for alle

Illustrasjon: pixarbay

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Prosjektet erfarer at trykket i henvendelser til prosjektet er størst fra læresteder som har tradisjon for praksis. Vi erfarer at mange av disse lærestedene selv utvikler eller planlegger å utvikle lignende løsninger. Det er klart for oss at disse har et akutt behov for en bedre løsning enn det de har i dag. Arbeidslivsportalen er også for programmer kjent som disiplinfag og vi ser frem til å få erfaring med bruk av tjenesten på disse utdanningene.

I utvikling av fellestjenester er det viktig med en viss form for standardisering. Dette betyr ikke at programmer skal miste sine særegenheter. Poenget her er å se hva som kan være likt for ulike utdanninger og se på fellestrekk som gir grunnlag for noen alternative måter å håndtere praksis. Dette forlanges av departementet fordi dette betyr vi får mer igjen for hver krone sektoren bruker og vi driver mer effektivt.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Gode råd

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen er heldige med å ha en svært engasjert styringsgruppe. Styringsgruppen sine medlemmer samles jevnlig – enten fysisk eller online.

I dag samlet styringsgruppen seg for 8. gang siden prosjektet ble etablert.

På agendaen hadde vi både orienteringssaker som f.eks. økonomi og saker som engasjerer enda mer, nemlig en gjennomgang av deler av leveransene for prosjektet.

Styret kom med gode innspill som prosjektet tar på alvor og med inn i det videre arbeidet.

Du som allerede leser bloggen, vil i tiden som kommer få mer innblikk i løsningen kombinert med grunnleggende informasjon.

Er det et spørsmål du sitter inne med? Kontakt oss gjerne her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén