Illustrasjon: pixarbay

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Prosjektet erfarer at trykket i henvendelser til prosjektet er størst fra læresteder som har tradisjon for praksis. Vi erfarer at mange av disse lærestedene selv utvikler eller planlegger å utvikle lignende løsninger. Det er klart for oss at disse har et akutt behov for en bedre løsning enn det de har i dag. Arbeidslivsportalen er også for programmer kjent som disiplinfag og vi ser frem til å få erfaring med bruk av tjenesten på disse utdanningene.

I utvikling av fellestjenester er det viktig med en viss form for standardisering. Dette betyr ikke at programmer skal miste sine særegenheter. Poenget her er å se hva som kan være likt for ulike utdanninger og se på fellestrekk som gir grunnlag for noen alternative måter å håndtere praksis. Dette forlanges av departementet fordi dette betyr vi får mer igjen for hver krone sektoren bruker og vi driver mer effektivt.