Arbeidslivsportalen har en unik styrke og det er at løsningen er tett sammenkoblet med studentdatabasen (Felles Studentsystem FS) som utdanningsinstitusjonene bruker.

Fordi vi bygger på studentdatabasen, kan vi lage en fellesløsning som binder sammen undervisningssektoren og arbeidslivet!

God datakvalitet i studentdatabasen er av den grunn viktig for Arbeidslivsportalen. Illustrasjon - samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen