Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: oktober 2019

Fra papir og excel til Arbeidslivsportalen

Kilde: Arbeidslivsportalen

Det å håndtere praksis er ressurskrevende og komplisert.

Dette gjør Arbeidslivsportalen noe med!

Lurer du på hva du kan bruke Arbeidslivsportalen til? Har du lyst til å informere flere om Arbeidslivsportalen?

Bruk brosjyren vår!

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Vil Arbeidslivsportalen sørge for flere praksisplasser?

Oppbygging av Arbeidslivsportalen forenkler og standardiserer i sin første fase blant annet administrative prosesser knyttet til håndtering av praksis. Dette i seg selv vil ikke trylle frem flere praksisplasser!

Arbeidslivsportalen vil derimot gi deg og dine samarbeidspartnere god oversikt over praksisplasser, behov og kapasitet og håndtere tildeling av praksisplasser med tilhørende informasjon.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Dette får vi til ved å bruke informasjon som er registrert i den lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS), hente den ut og synliggjøre informasjonen i Arbeidslivsportalen.

Du og dine praksispartnere vil jobbe sammen om dine praksisplasser i Arbeidslivsportalen.

Samhandlingen i Arbeidslivsportalen er basert på institusjonen sine avtaler. Derfor vil ingen kunne ta dine praksisplasser og du kan heller ikke ta fra andre.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Og hva skjer etter 2020?

Arbeidslivsportalen skal bli en nasjonal plattform som knytter sammen arbeidslivet, utdanning og studentene gjennom ulike former for samhandling.

Med fellestjenesten for håndtering av praksis bygger vi fundamentet og tar det første steget. Les mer om hva som vi bygger innen sommer 2020 i innlegget her.

Det er for tidlig å si hvilken retning Arbeidslivsportalen tar videre. Vi vet at det finnes mange behov knyttet til (lærings)aktiviteter i praksisgjennomføring som ønskes løst gjennom Arbeidslivsportalen.

Her vil en måtte finne ut av krysningspunkter mellom fellestjenesten Arbeidslivsportalen og andre systemer som for eksempel en læringsplattform. Uansett hva som skjer videre, må vurderingen gjøres med utgangspunktet i det som gir mest verdi for brukerne.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Stein på stein

Byggesteinene for første fase av Arbeidslivsportalen kan vi i korte trekk beskrive slik vist i illustrasjonen nedenfor.

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 1 avsluttes og lanseres sommeren 2020, og med denne tidshorisonten i sikte, holder teamet en stø utviklingskurs.

Brukertesting og avklaringsmøter er en viktig del av alt utviklingsarbidet, og skjer løpende ved behov. I tillegg kommer behovet for å prøve ut Arbeidslivsportalen i større skala. Planen for utprøvingen av en første del av Arbeidslivsportalen, praksiskalenderen, tar form. Også relevante data i studentdatabasen (Felles studentsystem FS) står i fokus. Dette fordi god datakvalitet i FS er viktig, og dataene er gjennomgående i hele prosessen.

I tegningen under kan du se når og hvordan vi ser for oss pilotering av Arbeidslivsportalen sine byggesteiner og når de ulike brukergruppene vil bli trukket inn i piloten.

Pilot, kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén