Byggesteinene for første fase av Arbeidslivsportalen kan vi i korte trekk beskrive slik vist i illustrasjonen nedenfor.

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 1 avsluttes og lanseres sommeren 2020, og med denne tidshorisonten i sikte, holder teamet en stø utviklingskurs.

Brukertesting og avklaringsmøter er en viktig del av alt utviklingsarbidet, og skjer løpende ved behov. I tillegg kommer behovet for å prøve ut Arbeidslivsportalen i større skala. Planen for utprøvingen av en første del av Arbeidslivsportalen, praksiskalenderen, tar form. Også relevante data i studentdatabasen (Felles studentsystem FS) står i fokus. Dette fordi god datakvalitet i FS er viktig, og dataene er gjennomgående i hele prosessen.

I tegningen under kan du se når og hvordan vi ser for oss pilotering av Arbeidslivsportalen sine byggesteiner og når de ulike brukergruppene vil bli trukket inn i piloten.

Pilot, kilde: Arbeidslivsportalen