Arbeidslivsportalen skal bli en nasjonal plattform som knytter sammen arbeidslivet, utdanning og studentene gjennom ulike former for samhandling.

Med fellestjenesten for håndtering av praksis bygger vi fundamentet og tar det første steget. Les mer om hva som vi bygger innen sommer 2020 i innlegget her.

Det er for tidlig å si hvilken retning Arbeidslivsportalen tar videre. Vi vet at det finnes mange behov knyttet til (lærings)aktiviteter i praksisgjennomføring som ønskes løst gjennom Arbeidslivsportalen.

Her vil en måtte finne ut av krysningspunkter mellom fellestjenesten Arbeidslivsportalen og andre systemer som for eksempel en læringsplattform. Uansett hva som skjer videre, må vurderingen gjøres med utgangspunktet i det som gir mest verdi for brukerne.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.