Oppbygging av Arbeidslivsportalen forenkler og standardiserer i sin første fase blant annet administrative prosesser knyttet til håndtering av praksis. Dette i seg selv vil ikke trylle frem flere praksisplasser!

Arbeidslivsportalen vil derimot gi deg og dine samarbeidspartnere god oversikt over praksisplasser, behov og kapasitet og håndtere tildeling av praksisplasser med tilhørende informasjon.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Dette får vi til ved å bruke informasjon som er registrert i den lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS), hente den ut og synliggjøre informasjonen i Arbeidslivsportalen.

Du og dine praksispartnere vil jobbe sammen om dine praksisplasser i Arbeidslivsportalen.

Samhandlingen i Arbeidslivsportalen er basert på institusjonen sine avtaler. Derfor vil ingen kunne ta dine praksisplasser og du kan heller ikke ta fra andre.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.