Prosjektet har nå kommet så langt at vi kan teste den første leveringen i Arbeidslivsportalen. I første del av utprøvingen i form av en pilot ser prosjektet hovedsakelig på funksjonelle aspekter i portalen, og målgruppen for testingen er ansatte i studieadministrasjonen.

Etter en grundig vurdering i prosjektet vil den første piloten foregå i utdanningsmiljøer som har lang tradisjon for praksis. Både helseutdanning (sykepleie ved OsloMet og NTNU) og barnehagelærerutdanning ved OsloMet er med i uttestingen på denne siden av året.

Innholdet i piloten er lagt opp slik at vi får svar på om brukerne kjenner seg igjen i det som er utviklet så langt, om løsningen er oversiktlig og enkelt å forstå, i tillegg har vi behov for å fange opp feil.

Men: Ingen utprøving av Arbeidslivsportalen uten topp kvalitet av informasjon som hentes fra studentdatabasen (Felles studentsystem FS)! I piloten får prosjektet god støtte fra de lokale FS-fagpersonene  og kan samle god ekspertise om nødvendig FS-arbeid.

Elementer pilot del 1 – kilde: Arbeidslivsportalen

Fram til prosjektets slutt, sommeren 2020, vil gjenstående deler av Arbeidslivsportalen bli testet (tidligere innlegg) og etter hvert inkludere flere aktører.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.