Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: januar 2020

Endringer på bloggen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Vi går over fra å sende ut e-poster fra bloggen til å sende ut et nyhetsbrev til deg.

Hadde du abonnert på bloggen fra før av, må du ikke foreta deg noe.

For deg som ikke har fulgt oss tidligere, kan du abonnerer du på nyhetsbrevet vårt her eller i menyen på sidetoppen.

Hvilke prosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen (fase 1), og fungerer som en samhandlingsplattform mellom aktørene som er involvert i studentpraksis.

Arbeidslivsportalen vil effektivisere fordelingen av praksisplasser i alle utdanninger og gi bedre utnyttelse av praksisplasser.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

Ved å digitalisere, forbedrede og forenklede prosesser, gir plattformen bedre brukeropplevelser for studentene, praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

Abonnér på nyhetsbrevet.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén