Møtet nummer 10 styringsgruppe, kilde: Arbeidslivsportalen

I februar holdt styringsgruppen sitt tiende møte siden oppstart av prosjektet Arbeidslivsportalen  høsten 2018.

Faste punkter på agendaen er prosjektets økonomi- og risikovurdering, i tillegg til statusoppdateringer.

I rute

Styringsgruppen ble orientert over at prosjektet Arbeidslivsportalen er i rute. Dette betyr at tjenesten Arbeidslivsportalen leveres som planlagt til Unit før sommeren (leveranseplanen finner du her). Det er igangsatt ett samarbeid mellom prosjektet og Unit for overtakelsen av fellesløsningen.

Pilotering del 2

Prosjektet går over i en ny piloteringsfase. Etter å ha pilotert en første del av Arbeidslivsportalen i november og desember (tidligere innlegg), forbereder prosjektet nå en ny fase av uttestingen. Mens den første delen av piloteringen hadde praksisadministrasjon på utdanningsstedet i fokus, kobles nå  praksisadministrasjonen på praksisstedet på. Utprøvingen vil se på hvordan brukerne opplever den tekniske del av løsningen som understøtter arbeidsprosessene knyttet til forhandling av praksisplasser.

Ny fase for Arbeidslivsportalen

Det er styringsgruppen sitt ønske å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen. Prosjektet kommer til å levere en søknad om medfinansiering for Arbeidslivsportalen, fase 2.

Har du innspill?

Abonner på vårt nyhetsbrev