Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Måned: mars 2020

Videre som vanlig – nesten

Prosjektteamet har å rigget seg til for at alle jobber hjemmefra.

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Vi har allerede testet ulike verktøy for gruppesamtaler (Teams, Skype og Zoom, m.fl.) for å finne det som fungerer best for oss.

Vi jobber altså med å finne beste måte på å jobbe sammen – hver for oss . Gjennom chat-, telefon- og videosamtaler holder vi hverandre oppdatert, snakker om dagens gjøremål, hvordan vi har det og holder humøret oppe.

Med andre ord, oppgavene løses som planlagt og utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute!

Denne uken fortsetter pilot del 2 for de utpekte miljøene på OsloMet. Møtene og workshopene holdes digitalt, gitt at deltakerne kan stille.

Også øvrige møter holdes digitalt.

Er det noe du lurer på? Send oss din henvendelse her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Tilbake på NTNU

Da er den 2. delen av piloten på sykepleierutdanningen ved NTNU gjennomført. Målet med pilotdelen er å se nærmere på dialogen rundt planlegging av praksis og hvordan Arbeidslivsportalen sin funksjonalitet dekker brukerbehovene.

Til dette formålet førte vi sammen praksisaktørene fra både NTNU og praksisstedet St. Olavs, og vi traff bl.a. koordinatorer, seksjonsledere og fagsykepleiere.

Det er svært mange som skal sende og motta informasjon om kapasitet og studenter i denne fasen av planlegging av praksis, og det vil være en fordel å ha alt samlet ett sted. Særlig interessant med oversikt over «samtidighet» er når mange ulike studentgrupper skal ha praksis samtidig.

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet fikk også anledning til å presentere og diskutere eksempelvis bruk av profiler og endringer både før og etter publisering av tildelte praksisplasser.

Fremover satser prosjektet på å fortsette pilot del 2 i en digital form hos de øvrige pilotmiljøene.

Hvilke forventninger har du til Arbeidslivsportalen? Send oss dine innspill.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Utviklingen skal fortsette

Illustrasjonsbildet, kilde: Arbeidslivsportalen

Det ligger nå noen spennende måneder foran oss!

Mens prosjektet er i innspurten av Arbeidslivsportalen fase 1, jobber vi parallelt for å sikre at utvikling av nye komponenter kan startes.

Det er blant annet ønskelig å styrke praksishåndteringen ytterligere, spesielt aktivitetene under et praksisopphold.

Det er videre ønskelig å utforme tjenester i Arbeidslivsportalen som knytter arbeidsliv og utdanning enda mer sammen, også før og etter praksis – eller i forbindelse med andre typer læringsaktiviteter i arbeidslivet.

Prosjektet har nå søkt om midler for å kunne fortsette med å utvikle Arbeidslivsportalen. Vi er et av 13 prosjekter som har søkt om medfinansiering hos Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi).

Hva ønsker du deg av Arbeidslivsportalen?

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén