• Illustrasjon – kilde prosjekt Arbeidslivsportalen

    Organisering av praksis blir lett for alle involverte.

  • Arbeidslivsportalen er en nasjonal løsning – fra høgre utdanning til arbeidslivet.
  • ALP er en nettside som krever innlogging.
  • Arbeidslivsportalen er en gratis løsning for praksisstedene uten lisensgebyr.
  • Alle studier i høgre utdanning med praksis vil kunne bruke Arbeidslivsportalen.
  • Alle praksissteder med studenter i praksis fra høgre utdanning vil kunne bruke Arbeidslivsportalen.

Kontakt

Hva forventer du av å ta i bruk Arbeidslivsportalen?