Video conference

Kilde: pixarbay

Styringsgruppen møttes i mai i et digitalt møte.

Faste punkter på agendaen var:

  • økonomi- og risikovurdering
  • prosjektets status: leveranser, kommunikasjon, overlevering, implementering

Utviklingen av løsningen er i rute. Unit har på sin side invitert til en nasjonal dugnad for å få kodegrunnlaget på plass.

Utover dette ble fase 2 av prosjektet Arbeidslivsportalen tematisert:

Arbeidslivsportalen sin fase 1 («Fellestjeneste for håndtering av praksis») overleveres til Unit som kommer til å drifte og forvalte fellestjenesten. Dette inkluderer også en form for utvikling som er nødvendig for å opprettholde fase 1-tjenesten.

Styringsgruppen er derimot svært opptatt av å gi Arbeidslivsportalen et løft over til et nytt nivå og det å kunne komme nærmere visjonen for hva Arbeidslivsportalen skal være.

OsloMet har allerede søkt om finansiering for en fase 2, men sender også saken til Digitaliseringsstyret.

Kontakt