nedtelling film

Illustrasjon: Pixarbay

Som du kanskje har lagt merke til de siste ukene, har nedtellingen til prosjektets slutt startet her på bloggen.

Prosjektet forbereder overleveringen av Arbeidslivsportalen til direktoratet Unit.

Av den grunn blir Arbeidslivsportalen også tematisert på Unit sin Digitaliseringskonferanse 26. – 28. mai.

Følg oss den 27. mai både i plenum fra kl. 9-10 og i utdanningssporet fra kl. 11!

Digitaliseringskonferansen er gratis. Du må derimot melde deg på konferansen her for å kunne følge med på arrangementet.

Håper vi sees!

Kontakt