Fra juni ble Arbeidslivsportalen overlevert til Unit, som nå skal legge planer for at universiteter og høgskoler kan ta løsningen i bruk fra høsten. Prosjektet er avsluttet for denne gangen og prosjektgruppen takker for seg!

I neste trinn planlegges det å videreutvikle den til en bredere samarbeidsplattform med arbeidslivet, der det for eksempel kan bli aktuelt med løsninger for etter- og videreutdanning, og for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Takk for at du følgte med på denne bloggen!