Siden i juni er Unit eier av Arbeidslivsportalen. Unit nærmer seg oppstarten av tjenesten og kommer snarlig til å opprette egne informasjonskanaler.

Denne bloggen legges ned fra i slutten av oktober.

Skjermbildet erfaringsblogg OsloMet

Skjermbildet erfaringsblogg OsloMet

 

For deg som er nysgjerrig på arbeidet som OsloMet gjør i forbindelse med Arbeidslivsportalen, har vi derimot opprettet en er faringsblogg.

 

Farewell her og nå – og på gjensyn på erfaringsbloggen!