Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Forfatter: lydianic

Vet du om noen som ønsker en presentasjon av Arbeidslivsportalen?

Den siste uken har vi vært i mange ulike fora. Fredag 18. januar deltok vi i teammøte med praksisteamet ved HV-fakultetet ved OsloMet. Vi fokusert på hvordan vi ser for oss den fremtidige prosessen, på et overordnet nivå. Det kom mange gode spørsmål og innspill, og vi fikk tilbakemelding på at teamet opplever at vi har forstått hvordan de jobber i dag og hva de ønsker seg av en ny løsning.

Mandag 21.januar møtte vi ekspertgruppen for undervisning, som er tilknyttet Felles studentsystem. I møtet diskuterte vi hvordan nye og eksisterende moduler i FS vil kunne støtte opp under Arbeidslivsportalen.

På besøk hos koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten

Fra lokalene hos Unit spaserte Lydia og Sigrid videre til VID, som huset møtet i koordinatorforum for spesialisthelsetjenesten, den samme mandagen. Her møtte vi koordinatorene ved de store sykehusene på Østlandet, samt utdanningsinstitusjonene som samarbeider om praksisplasser for sykepleierstudentene. I dette møtet diskuterte vi hvordan Arbeidslivsportalen kan støtte opp under den jobben dette forumet gjør i dag. God oversikt over kapasitet og behov er veldig viktig for de som skal holde orden på hundretalls av praksisplasser fordelt over svært mange avdelinger eller sengeposter.

Tirsdag 22.januar holdt prosjektet en presentasjon for utvidet ledergruppe ved LUI-fakultetet ved OsloMet. Her ga vi en kort introduksjon til prosjektet og presenterte den overordnede prosessen. Det kom mange gode innspill og spørsmål også her, og vi satte pris på å høre at deltagerne kunne relatere seg til innholdet og opplevde at det var gjenkjennelig.

Burde prosjektet vært presentert i et fora du deltar i? Ta kontakt med oss.

Vi sprinter i vei!

Det har skjedd en del på prosjektet i det siste, både med teamet og arbeidsprosessene våre. Noen av våre tidligere prosjektmedlemmer har fått nye utfordringer å ta fatt i på andre prosjekter, men heldigvis stikker de allikevel hodet innom rett som det er og blir gjerne med oss til lunsj. Noe vi selvsagt synes er veldig koselig!

Observante lesere legger kanskje merke til noen nye ansikter på bildene i dette innlegget, for vi har nemlig også fått inn noen nye roller og personer i teamet: utviklerne Alexander og Glenn, samt interaksjonsdesigner Lene. Vi vil etterhvert introdusere de bedre her på siden også, og vi gleder oss til å vise hva de jobber med fremover.

Når vi nå begynner å fokusere mer på løsninger og prototypene som ble nevnt for et par innlegg siden, har vi begynt med en ny arbeidsprosess hvor vi jobber ut fra korte arbeidsperioder som varer én uke av gangen. En slik arbeidsperiode kalles en «Sprint», og målet vårt er at vi skal klare å levere noe som fungerer, og som vi kan lære noe av, hver eneste sprint. For å klargjøre så kan dette «noe» være mye forskjellig: det kan for eksempel være noe som er synlig i brukergrensesnittet, eller det kan være et kall som klarer å hente spesifikk data fra en database.

I tillegg til å arbeide utfra disse sprintene, så har vi noen milepæler og aktiviteter som skal hjelpe oss med å ha fokus på rett sted, og sørge for at vi hele tiden tester og lærer av det vi gjør. Vi starter for eksempel hver sprint med et planleggingsmøte og avslutter den samme sprinten med et møte hvor vi går igjennom hva vi har gjort, hva vi har lært og legger opp videre kurs ut i fra det. I tillegg har vi såkalte «stand up»-møter daglig. Grunnen til at det kalles «stand up»-møte er fordi det skal være så kort at alle deltagerne kan bli stående. På dette møtet forteller vi de andre i teamet hva vi har jobbet med, hva vi skal gjøre i dag og hvorvidt vi har noen hindringer som må løses for at vi skal komme oss videre.

Vi er nå kommet godt i gang med vår andre sprint, og er snart klar for vår tredje!

Hjelp oss med elefantens første ben!

Denne uken har vi gått løs på elefantens første ben; fordeling av studenter og praksissteder. Med fordeling tenker vi ikke bare på hvordan vi skal gjøre selve koblingen mellom en student og et praksissted, men også på all informasjonen som er nødvendig for at den skal være relevant. Uten et godt informasjonsgrunnlag, blir det ingen god match.

Når vi jobber med fordelingen, er det mange spørsmål som reiser seg. Under følger et veldig lite utdrag av det vi lurer på. For å komme nærmere et svar, skaffer vi oss innsikt ved å snakke med så mange som mulig. Vi lager oss hypoteser som vi tester på ulike personer, får disse bekreftet eller avkreftet, og så lager vi nye. Dersom du brenner inne med svaret på noen av disse spørsmålene eller har andre innspill  – ta kontakt!

Vil det å koordinere praksisperioder på tvers av utdanningsinstitusjoner føre til bedre tilgang på praksisplasser?

Hva finnes av info om studenter og praksissteder allerede og hvordan kan denne komplementeres?

Vil det å erstatte Excel-ark for bestilling av praksisplasser gi en verdi?

Hvordan og når vet vi hvilke praksisplasser vi har tilgjengelig?

Hvordan kan vi gi praksisstedene et insentiv for å legge inn informasjon om seg selv og sine veiledere?

Hva skal til for at studentene opplever fordelingen som rettferdig?

Produktdesign møter tjenestedesign

Tidligere i høst var prosjektet på besøk hos fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) på Kjeller. Der presenterte vi Arbeidslivsportalen for studenter ved produktdesign som i høst skal velge en oppgave til sitt Designkontor. Av totalt 18 oppdragsgivere, var vi blant de ti heldige som ble valgt. Det betyr at en gruppe på elleve studenter skal bruke resten av høsen på å jobbe med en utvalgt problemstilling fra Arbeidslivsportalen. I desember presenterer de sine resultater for oss.

Oppstartsmøte med omvisning på verkstedene

Hele hensikten med å selge inn denne oppgaven er at vi vil bli utfordret på det kreative i prosjektet. Derfor har vi gitt studentene helt fritt spillerom til å forme oppgaven slik de ønsker. Som studenter ved produktdesign har de et øye for det funksjonelle, og vi tror deres tankesett blir et friskt tilskudd til prosjektet.

Vi har nå hatt et oppstartsmøte der vi diskuterte hvordan oppgaven kan spisses på en slik måte at både studentene og vi får mest mulig ut av oppdraget. Den foreløpige planen er at de skal utnytte den innsikten vi allerede har opparbeidet oss til å løse opp i ett eller flere smertepunkter knyttet til praksis.

Vi gleder oss til å følge studentene gjennom høsten!

Velkommen til vår prosjektblogg!

Heisann, og velkommen til Arbeidslivsportalens prosjektblogg! Gjennom denne bloggen kan dere både følge med og delta på vår reise fra idé til endelig løsning. Vi kommer til å poste alt fra små innblikk i arbeidshverdagen vår til mer viktige oppdateringer om status og progresjon i prosjektet.

Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er en student, et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet. Vi begynner med studentpraksis ved å gjøre det enkelt og finne de beste praksisplassene for norske studenter. OsloMet tok initiativet, og hele Norge vil ha det!

Du kan finne mer informasjon om prosjektet ved å manøvrere rundt på bloggen.

Innblikk i workshop om Arbeidslivsportalens fremtidige tilstand

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén