Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Forfatter: nadinek Page 1 of 6

Arbeidslivsportalen er i rute

Møtet nummer 10 styringsgruppe, kilde: Arbeidslivsportalen

I februar holdt styringsgruppen sitt tiende møte siden oppstart av prosjektet Arbeidslivsportalen  høsten 2018.

Faste punkter på agendaen er prosjektets økonomi- og risikovurdering, i tillegg til statusoppdateringer.

I rute

Styringsgruppen ble orientert over at prosjektet Arbeidslivsportalen er i rute. Dette betyr at tjenesten Arbeidslivsportalen leveres som planlagt til Unit før sommeren (leveranseplanen finner du her). Det er igangsatt ett samarbeid mellom prosjektet og Unit for overtakelsen av fellesløsningen.

Pilotering del 2

Prosjektet går over i en ny piloteringsfase. Etter å ha pilotert en første del av Arbeidslivsportalen i november og desember (tidligere innlegg), forbereder prosjektet nå en ny fase av uttestingen. Mens den første delen av piloteringen hadde praksisadministrasjon på utdanningsstedet i fokus, kobles nå  praksisadministrasjonen på praksisstedet på. Utprøvingen vil se på hvordan brukerne opplever den tekniske del av løsningen som understøtter arbeidsprosessene knyttet til forhandling av praksisplasser.

Ny fase for Arbeidslivsportalen

Det er styringsgruppen sitt ønske å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen. Prosjektet kommer til å levere en søknad om medfinansiering for Arbeidslivsportalen, fase 2.

Har du innspill?

Abonner på vårt nyhetsbrev

Endringer på bloggen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon, kilde: Arbeidslivsportalen

Vi går over fra å sende ut e-poster fra bloggen til å sende ut et nyhetsbrev til deg.

Hadde du abonnert på bloggen fra før av, må du ikke foreta deg noe.

For deg som ikke har fulgt oss tidligere, kan du abonnerer du på nyhetsbrevet vårt her eller i menyen på sidetoppen.

Hvilke prosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen (fase 1), og fungerer som en samhandlingsplattform mellom aktørene som er involvert i studentpraksis.

Arbeidslivsportalen vil effektivisere fordelingen av praksisplasser i alle utdanninger og gi bedre utnyttelse av praksisplasser.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

Ved å digitalisere, forbedrede og forenklede prosesser, gir plattformen bedre brukeropplevelser for studentene, praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

Abonnér på nyhetsbrevet.

2020

Det har vært et lærerikt og produktivt år der vi skapte grunnmuren for plattformen Arbeidslivsportalen:

  • Vi har etablert en plattform og leser inn informasjon fra FS
  • Vi har testet prosjektets første leveranse, praksiskalenderen
  • Vi har både reist rundt og hold presentasjoner online om prosjektet

I 2020 forbereder vi oss på:

  • Vi utvikler de øvrige leveransene og tester disse
  • Vi forbereder innføringen av løsningen gjennom ulike tiltak
  • Vi overleverer løsningen til Unit sommeren 2020

Og psst! Det diskuteres også hva som skjer etter sommeren 2020!

Status - desember 2019 - kilde: Arbeidslivsportalen

Status – desember 2019 – kilde: Arbeidslivsportalen

Takk til deg som har fulgt med på bloggen vår i året som har gått!

God jul og et godt nyttår!


Å forberede Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen vil gi god oversikt over (egne) praksissteder og -avtaler samt være samhandlingsverktøy for formidling av behov og kapasitet av praksisplasser.

Men hvordan blir all informasjon registrert? Må jeg selv plotte alt inn i plattformen når jeg tar den i bruk?

Svaret er nei!

Slik online-banking er basert på et sammenspill mellom utallige tekniske komponenter, er også Arbeidslivsportalen samkoblet med mange byggeklosser. Eksempelvis bruker portalen Feide og Min-ID som innloggingsmekanismer.

For å derimot kunne vise informasjon om praksissteder eller -avtaler i Arbeidslivsportalen, retter plattformen seg etter den nye undervisningsmodulen i Felles studentsystem FS.

Hvis du lurer på, hva FS er, så kan det kort forklares som en stor database som majoriteten av utdanningsinstitusjonene i høyere utdanning benytter seg av. Ved hjelp av FS kan institusjonene forvalte og planlegge sine utdanninger på en effektiv og nærmest felles måte.

Prosjektet har vært så heldig å allerede kunne samarbeide med flere flotte fagfolk fra både NTNU og OsloMet som kan FS godt! De utforsker bl.a. hvordan en bør legge opp strukturen i FS for at informasjonen i Arbeidslivsportalenblir riktig.

Kilde: Arbeidslivsportalen

For deg som kan FS fra før, snakker vi om å

  • Gjennomgå praksisstedsstrukturen
  • Registrere praksistyper for et emne​
  • Registrere praksisavtaler
  • Bestille felleskoder

Innsatsen til FS-fagfolket så langt vil komme alle til gode.

Prosjektet samler erfaringene deres og vil dele erfaringene i egnete fora.

Vil du vite mer i mellomtiden?

Her kan du finne tidligere blogginnlegg om FS. På Unit sine nettsider finner du både informasjon om den nye undervisningsmodulen i FS eller  du kan se opptaket fra FS-Webinaret i november.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén