Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Forfatter: nadinek Page 1 of 9

Goodbye – og på gjensyn

Siden i juni er Unit eier av Arbeidslivsportalen. Unit nærmer seg oppstarten av tjenesten og kommer snarlig til å opprette egne informasjonskanaler.

Denne bloggen legges ned fra i slutten av oktober.

Skjermbildet erfaringsblogg OsloMet

Skjermbildet erfaringsblogg OsloMet

 

For deg som er nysgjerrig på arbeidet som OsloMet gjør i forbindelse med Arbeidslivsportalen, har vi derimot opprettet en er faringsblogg.

 

Farewell her og nå – og på gjensyn på erfaringsbloggen!

Takk for oss for denne gangen!

Fra juni ble Arbeidslivsportalen overlevert til Unit, som nå skal legge planer for at universiteter og høgskoler kan ta løsningen i bruk fra høsten. Prosjektet er avsluttet for denne gangen og prosjektgruppen takker for seg!

I neste trinn planlegges det å videreutvikle den til en bredere samarbeidsplattform med arbeidslivet, der det for eksempel kan bli aktuelt med løsninger for etter- og videreutdanning, og for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Takk for at du følgte med på denne bloggen!

Styringsgruppemøte 11

Video conference

Kilde: pixarbay

Styringsgruppen møttes i mai i et digitalt møte.

Faste punkter på agendaen var:

  • økonomi- og risikovurdering
  • prosjektets status: leveranser, kommunikasjon, overlevering, implementering

Utviklingen av løsningen er i rute. Unit har på sin side invitert til en nasjonal dugnad for å få kodegrunnlaget på plass.

Utover dette ble fase 2 av prosjektet Arbeidslivsportalen tematisert:

Arbeidslivsportalen sin fase 1 («Fellestjeneste for håndtering av praksis») overleveres til Unit som kommer til å drifte og forvalte fellestjenesten. Dette inkluderer også en form for utvikling som er nødvendig for å opprettholde fase 1-tjenesten.

Styringsgruppen er derimot svært opptatt av å gi Arbeidslivsportalen et løft over til et nytt nivå og det å kunne komme nærmere visjonen for hva Arbeidslivsportalen skal være.

OsloMet har allerede søkt om finansiering for en fase 2, men sender også saken til Digitaliseringsstyret.

Kontakt

Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Da vi møtte en knippe studenter fra sykepleieutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved OsloMet for noen dager siden, var tilbakemeldingene fra studentene på løsningen positive:

Jeg synes dette ser veldig bra ut! Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Gi studentene en aktiv rolle

Ved bruk av Arbeidslivsportalen kan studiestedene gi sine studentene mulighet til å påvirke utfallet av fordelingen av praksisplasser. Dette gjøres ved at studiestedet legger til rette for at studentene i Arbeidslivsportalen kan sette opp en ønskeliste med 10 praksissteder når praksisoppholdet planlegges.

Det flott å høre fra studentene selv at de ønsker å kunne lese om praksisstedene, og i mindre grad basere seg på rykter og fordommer.

«Gode profiler på praksisstedene vil helt sikkert gjøre at studentene velger disse framfor de med tomme profiler.»

Men det er vel ikke så lett?

Mange studiesteder trekker fram ønskelisten som en potensiell utfordring, og er redd studentene skal få urealistiske forventninger til å få ønskene sine oppfylt. Videre erfarer mange studiesteder at studentene lener seg tungt på «ryktebørsen», og at dette igjen forsterker at «alle» studenter ønsker seg til de samme praksisplassene.

Eller?

I møtene gikk vi også nærmere inn på nettopp forventningsstyring.

Studentene mente at dersom de kan se hvilke praksissteder som er «populære», altså de stedene mange andre studenter også har ønsket seg til, vil de forstå at dette ønsket er mindre sannsynlig at blir innfridd.

Disse tilbakemeldingene kan ikke sies å være statistisk signifikante, men de peker en tydelig retning på hvordan løsningen vil bli tatt i mot av studenter. Dette bekrefter også vårt tidligere innsiktsarbeid.

Vi har troen på at forventningsstyring er mulig og heier på at utdanningsstedene satser på det samme!

Kontakt

Vi gjør oss klare

nedtelling film

Illustrasjon: Pixarbay

Som du kanskje har lagt merke til de siste ukene, har nedtellingen til prosjektets slutt startet her på bloggen.

Prosjektet forbereder overleveringen av Arbeidslivsportalen til direktoratet Unit.

Av den grunn blir Arbeidslivsportalen også tematisert på Unit sin Digitaliseringskonferanse 26. – 28. mai.

Følg oss den 27. mai både i plenum fra kl. 9-10 og i utdanningssporet fra kl. 11!

Digitaliseringskonferansen er gratis. Du må derimot melde deg på konferansen her for å kunne følge med på arrangementet.

Håper vi sees!

Kontakt

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén