Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: FAQ

Fra papir og excel til Arbeidslivsportalen

Kilde: Arbeidslivsportalen

Det å håndtere praksis er ressurskrevende og komplisert.

Dette gjør Arbeidslivsportalen noe med!

Lurer du på hva du kan bruke Arbeidslivsportalen til? Har du lyst til å informere flere om Arbeidslivsportalen?

Bruk brosjyren vår!

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Siden sist

Student med mobil

Kilde: Arbeidslivsportalen

Prosjektet Arbeidslivsportalen opplever fortsatt stort engasjement når vi presenterer arbeidet vårt.

I april har vi blant annet hatt møtevirksomhet med:

  • Praksisadministrasjon ved HiØ
  • Samarbeidsorgan mellom høyskoler universitet og helseforetakene i Helse Sør-Øst
  • Seminar for medisinsk fakultet ved UiO, NTNU, UiB og UiT
  • Arbeidsgruppe for praksis ved Unios medlemsforbund

Tilbakemeldinger som prosjektet får og forventninger som gis uttrykk for, bekrefter viktigheten av arbeidet som prosjektet gjør.

I april kom flere tunge tekniske trinn for Arbeidslivsportalen på plass. Også de innholdsmessige rammene for portalen tar mer og mer form for hver dag som går.


Slik brukertester vi i “laboratorium”

Prosjekt Arbeidslivsportalen har helt fra starten av forsøkt å vise fram hvilken retning vi jobber i, og hva vi jobber med. På den måten får vi tilbakemeldinger, spørsmål og engasjement. Vi har også dristet oss til å vise fram tidlige skisser og konseptbeskrivelser. Det er vel og bra når responsen er “dette ser bra ut, dette ville jeg tatt i bruk”. Men for å lage brukervennlige og nyttige verktøy må vi også gå grundigere til verks enn å vise powerpoints!

Det er først når brukerne klarer å løse oppgaver på egenhånd vi vet at tjenesten og designet vil fungere. For å simulere reelle arbeidssituasjoner kan vi gjennomføre såkalte brukertester. Forrige uke gjennomførte vi flere brukertester, og disse forløp slik:

  • Testpersonen ankom og hilste på testleder og alle observatørene.
  • Testleder og testperson gikk inn på “brukertestlab’en”, der man har utstyr til å overføre skjermbilde, samt video, til en annen PC.
  • Testlederen guidet testbrukeren gjennom flere oppgaver som skulle utføres i prototypene.
  • Flere observatører satt i et annet rom og fulgte med på hva testbrukeren sa og gjorde. Testbrukeren hadde ingen annen kontakt med observatørene underveis i testen.
  • Testbrukeren kom innom observatørrommet for å si hadet til alle.

Det ble ikke gjort videoopptak i denne brukertesten, kun notater ble brukt. Disse ble bearbeidet til funn og aksjonspunkter for videre utvikling av Arbeidslivsportalen.

På brukertestlab’en står det en PC med et program som på en enkel og trygg måte lar oss overføre skjermbilder og video til en annen PC. Her sitter testleder Lene Nævdal klar for å ta i mot neste testbruker.

På et annet møterom satt flere av prosjektdeltagerne for å observere og notere det som hendte underveis i testen. Vi hadde testbrukerens skjermbilde på storskjerm.

Vi kommer til å holde flere brukertester utover våren. Formatet og innholdet kommer til å variere, og vi kommer til å invitere personer som har en relevant rolle i forhold til det vi ønsker å teste ut. Vi er veldig takknemlig for at vi nå har over 40 personer i og utenfor referansegruppen som har meldt sin interesse for å bidra som testbrukere. Disse representerer mange ulike roller og flere typer studier, men vi har en hovedtyngde på lærerutdanningen og sykepleierutdanningen.

Se egen bloggpost om innhold og funn i brukertestene!


En ønskeliste for praksis?

checklist

@pixabay

Det er flere årsaker til at vi mener at studentene skal kunne ønske seg plass selv.

Den viktigste årsaken er at vi tror at praksisstedene da vil oppleve at studentene er mer motiverte. At de har et eierskap til hvor de skal i praksis. Vi håper også at dette vil gjøre at både studentene og praksisstedene vil oppleve hverandre som mer relevante.

Når vi gir studentene en ønskeliste så vil vi informere om at ønsket ikke nødvendigvis vil kunne oppfylles.

Praksisplassene som studentene skal kunne ønske seg til vil derimot være begrenset til de praksisstedene som utdanningsstedet har avtale med. Om det er andre regler praksisadministrasjonen må ta hensyn til som f eks. at studenten må ha førerkort eller ikke skal havne et sted han/hun har vært i praksis tidligere e.l. så vil ikke de uaktuelle praksisstedene vises for studenten i en søkeprosess.

Vi har begynt å sette sammen en FAQ (frequently asked questions) på bloggen. FAQ listen vil bli oppdatert fortløpende og den finner dere her.

Er det noe du lurer på så er sjansen stor for at noen andre lurer på det samme. Ta kontakt med oss her.


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén