Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Fase 2

Styringsgruppemøte 11

Video conference

Kilde: pixarbay

Styringsgruppen møttes i mai i et digitalt møte.

Faste punkter på agendaen var:

  • økonomi- og risikovurdering
  • prosjektets status: leveranser, kommunikasjon, overlevering, implementering

Utviklingen av løsningen er i rute. Unit har på sin side invitert til en nasjonal dugnad for å få kodegrunnlaget på plass.

Utover dette ble fase 2 av prosjektet Arbeidslivsportalen tematisert:

Arbeidslivsportalen sin fase 1 (“Fellestjeneste for håndtering av praksis”) overleveres til Unit som kommer til å drifte og forvalte fellestjenesten. Dette inkluderer også en form for utvikling som er nødvendig for å opprettholde fase 1-tjenesten.

Styringsgruppen er derimot svært opptatt av å gi Arbeidslivsportalen et løft over til et nytt nivå og det å kunne komme nærmere visjonen for hva Arbeidslivsportalen skal være.

OsloMet har allerede søkt om finansiering for en fase 2, men sender også saken til Digitaliseringsstyret.

Kontakt

Og hva skjer etter 2020?

Arbeidslivsportalen skal bli en nasjonal plattform som knytter sammen arbeidslivet, utdanning og studentene gjennom ulike former for samhandling.

Med fellestjenesten for håndtering av praksis bygger vi fundamentet og tar det første steget. Les mer om hva som vi bygger innen sommer 2020 i innlegget her.

Det er for tidlig å si hvilken retning Arbeidslivsportalen tar videre. Vi vet at det finnes mange behov knyttet til (lærings)aktiviteter i praksisgjennomføring som ønskes løst gjennom Arbeidslivsportalen.

Her vil en måtte finne ut av krysningspunkter mellom fellestjenesten Arbeidslivsportalen og andre systemer som for eksempel en læringsplattform. Uansett hva som skjer videre, må vurderingen gjøres med utgangspunktet i det som gir mest verdi for brukerne.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén