Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: FS

Å forberede Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen vil gi god oversikt over (egne) praksissteder og -avtaler samt være samhandlingsverktøy for formidling av behov og kapasitet av praksisplasser.

Men hvordan blir all informasjon registrert? Må jeg selv plotte alt inn i plattformen når jeg tar den i bruk?

Svaret er nei!

Slik online-banking er basert på et sammenspill mellom utallige tekniske komponenter, er også Arbeidslivsportalen samkoblet med mange byggeklosser. Eksempelvis bruker portalen Feide og Min-ID som innloggingsmekanismer.

For å derimot kunne vise informasjon om praksissteder eller -avtaler i Arbeidslivsportalen, retter plattformen seg etter den nye undervisningsmodulen i Felles studentsystem FS.

Hvis du lurer på, hva FS er, så kan det kort forklares som en stor database som majoriteten av utdanningsinstitusjonene i høyere utdanning benytter seg av. Ved hjelp av FS kan institusjonene forvalte og planlegge sine utdanninger på en effektiv og nærmest felles måte.

Prosjektet har vært så heldig å allerede kunne samarbeide med flere flotte fagfolk fra både NTNU og OsloMet som kan FS godt! De utforsker bl.a. hvordan en bør legge opp strukturen i FS for at informasjonen i Arbeidslivsportalenblir riktig.

Kilde: Arbeidslivsportalen

For deg som kan FS fra før, snakker vi om å

  • Gjennomgå praksisstedsstrukturen
  • Registrere praksistyper for et emne​
  • Registrere praksisavtaler
  • Bestille felleskoder

Innsatsen til FS-fagfolket så langt vil komme alle til gode.

Prosjektet samler erfaringene deres og vil dele erfaringene i egnete fora.

Vil du vite mer i mellomtiden?

Her kan du finne tidligere blogginnlegg om FS. På Unit sine nettsider finner du både informasjon om den nye undervisningsmodulen i FS eller  du kan se opptaket fra FS-Webinaret i november.

Vil Arbeidslivsportalen sørge for flere praksisplasser?

Oppbygging av Arbeidslivsportalen forenkler og standardiserer i sin første fase blant annet administrative prosesser knyttet til håndtering av praksis. Dette i seg selv vil ikke trylle frem flere praksisplasser!

Arbeidslivsportalen vil derimot gi deg og dine samarbeidspartnere god oversikt over praksisplasser, behov og kapasitet og håndtere tildeling av praksisplasser med tilhørende informasjon.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Dette får vi til ved å bruke informasjon som er registrert i den lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS), hente den ut og synliggjøre informasjonen i Arbeidslivsportalen.

Du og dine praksispartnere vil jobbe sammen om dine praksisplasser i Arbeidslivsportalen.

Samhandlingen i Arbeidslivsportalen er basert på institusjonen sine avtaler. Derfor vil ingen kunne ta dine praksisplasser og du kan heller ikke ta fra andre.


Er du klar?

Arbeidslivsportalen har en unik styrke og det er at løsningen er tett sammenkoblet med studentdatabasen (Felles Studentsystem FS) som utdanningsinstitusjonene bruker.

Fordi vi bygger på studentdatabasen, kan vi lage en fellesløsning som binder sammen undervisningssektoren og arbeidslivet!

God datakvalitet i studentdatabasen er av den grunn viktig for Arbeidslivsportalen. Illustrasjon - samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen

Illustrasjon – samhandling basert på FS og Arbeidslivsportalen, kilde: Arbeidslivsportalen


Praksistype – en viktig nøkkel i Arbeidslivsportalen

En praksisplass er ikke en praksisplass for hvem som helst! Det er forskjellige ting som skal læres i løpet av studiet, og på tvers av studieprogrammer. Arbeidslivsportalen trenger et beskrivende element for hva slags praksis det er snakk om, som kan brukes ut mot praksisstedene. Derfor trenger vi begrepet praksistype, som vil bli registrert i UH-sektoren sitt datasystem FS (Felles Studentsystem).

I mange tilfeller vil det være en tett kobling mellom navnet på emnet som studenten skal ha praksis innenfor, og navnet på praksistypen. I andre tilfeller er det ulikt. Uansett er det et mål at praksistypen skal være noe praksisfeltet umiddelbart forstår hva er. Det skal ikke være en kryptisk kode.

Mange utdanningsinstitusjoner samarbeider i dag om de samme praksisstedene. Dette gjelder særlig i Sørøst-Norge, og særlig innenfor helsesektoren. Dersom det er aktuelt å veksle på hvilke studenter man tar i mot (for eksempel sykepleiestudenter fra OsloMet den ene praksisperioden, og sykepleiestudenter fra USN den andre), vil det være en stor fordel at man registrerer kapasitet på samme praksistype. Det blir lettere å samhandle med flere parter.

Prosjektet har den siste tiden jobbet med å kartlegge mulighetene for å lage fellesbegreper for praksistyper som vil gå igjen på tvers av utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene vil oppfordres til å bruke disse, men det skal i tillegg være mulig å opprette egen praksistyper.

Det ble sendt ut en forespørsel om å oppgi alle praksistyper og tilknyttede studieprogram og emner. Dette resulterte i over 900 tabellrader på tvers av 18 utdanningsinstitusjoner. Vi jobber nå med å gå igjennom dette, og vil komme tilbake til utkast til fellesliste.

Praksistype registreres i FS på et emne. Det vil komme et eget blogginnlegg om sammenheng mellom praksistyper og avtaler i FS.


Powered by WordPress & Theme by Anders Norén