Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: FS Page 1 of 2

Er prosjektet i rute?

Illustrasjon regnbue

Kilde: meneya from Pixabay

Mens uttestingen på NTNU og St. Olavs gikk som planlagt, resulterte COVID-19 i travle dager for våre pilot-praksismiljøene på OsloMet som er tilknyttet sykepleie- og barnehagelærerstudiene.

Unntakstilstanden til tross møter vi utrolig mye velvilje!

Dette resulterer i at prosjektet har klart å gjennomføre digitale brukertester, spente tider til tross. Nye avtaler er allerede i vente, og vi vil spesielt rette fokus på de små praksisstedene (som tar i mot kanskje 3-10 studenter i året).

Også alle FS-kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene gjør akkurat nå en stor innsats og hjelper Unit med å få på plass viktig datamateriell.

En stor takk til alle dere som står på og jobber for prosjektet Arbeidslivsportalen!

Og ja, utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute, og prosjektet leverer som planlagt.

Kontakt

Hvordan Arbeidslivsportalen vil gi deg kontroll over praksis

Det å organisere praksis er en omfattende prosess med mange aspekter å forholde seg til.

På den ene siden gjelder det for studenten å oppfylle læringsmålene gjennom relevante og for mange utdanninger, komplekse praksisopphold.

På den andre siden skal ikke studentene bare sendes ut til praksis, utdanningsstedene må ha kontroll over eksempelvis:

 • fagkombinasjonene som e.g. lærerstudenten skal ha.
 • hvilket type praksissted studenten er på.
 • veiledernes kompetanse og bruk av veilederen.

Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen

Veiviser Possible

Illustrasjon: Image by Gerd Altmann from Pixabay

I Arbeidslivsportalen vil du som utdanningssted kunne kategorisere studentenes praksisopphold nærmere, og dette utover praksistype (tidligere blogginnlegg). Du vil kunne ta stilling til fagkombinasjoner (eksempelvis i skolepraksis de respektive skolefag som en student skal ha praksis i) eller registrere om praksis finner sted på en viss type arbeidssted, for eksempel om det er et praksissted innenfor kommunal eller privat sektor.

Dette kaller vi for aktivitetskrav. Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen vil hjelpe deg med å holde oversikt over studentenes praksisopphold.

Arbeidslivsportalen vil gi deg oversikt

Illustrasjonsbilde - pilot

Illustrasjonsbilde – pilot – kilde: Arbeidslivsportalen

Til tross for at praksisavtaler opprettes og vedlikeholdes foreløpig utenfor Arbeidslivsportalen ( i utdanningsstedets database FS), vil du gjennom Arbeidslivsportalen  få en god oversikt:

 • over hvilke praksisavtaler du har inngått.
 • hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode.
 • hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet og av hvem.
 • hva slags praksis studenten har hatt eller hvor (aktivitetskrav).

Kontakt

 

Å forberede Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen vil gi god oversikt over (egne) praksissteder og -avtaler samt være samhandlingsverktøy for formidling av behov og kapasitet av praksisplasser.

Men hvordan blir all informasjon registrert? Må jeg selv plotte alt inn i plattformen når jeg tar den i bruk?

Svaret er nei!

Slik online-banking er basert på et sammenspill mellom utallige tekniske komponenter, er også Arbeidslivsportalen samkoblet med mange byggeklosser. Eksempelvis bruker portalen Feide og Min-ID som innloggingsmekanismer.

For å derimot kunne vise informasjon om praksissteder eller -avtaler i Arbeidslivsportalen, retter plattformen seg etter den nye undervisningsmodulen i Felles studentsystem FS.

Hvis du lurer på, hva FS er, så kan det kort forklares som en stor database som majoriteten av utdanningsinstitusjonene i høyere utdanning benytter seg av. Ved hjelp av FS kan institusjonene forvalte og planlegge sine utdanninger på en effektiv og nærmest felles måte.

Prosjektet har vært så heldig å allerede kunne samarbeide med flere flotte fagfolk fra både NTNU og OsloMet som kan FS godt! De utforsker bl.a. hvordan en bør legge opp strukturen i FS for at informasjonen i Arbeidslivsportalenblir riktig.

Kilde: Arbeidslivsportalen

For deg som kan FS fra før, snakker vi om å

 • Gjennomgå praksisstedsstrukturen
 • Registrere praksistyper for et emne​
 • Registrere praksisavtaler
 • Bestille felleskoder

Innsatsen til FS-fagfolket så langt vil komme alle til gode.

Prosjektet samler erfaringene deres og vil dele erfaringene i egnete fora.

Vil du vite mer i mellomtiden?

Her kan du finne tidligere blogginnlegg om FS. På Unit sine nettsider finner du både informasjon om den nye undervisningsmodulen i FS eller  du kan se opptaket fra FS-Webinaret i november.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Vil Arbeidslivsportalen sørge for flere praksisplasser?

Oppbygging av Arbeidslivsportalen forenkler og standardiserer i sin første fase blant annet administrative prosesser knyttet til håndtering av praksis. Dette i seg selv vil ikke trylle frem flere praksisplasser!

Arbeidslivsportalen vil derimot gi deg og dine samarbeidspartnere god oversikt over praksisplasser, behov og kapasitet og håndtere tildeling av praksisplasser med tilhørende informasjon.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Dette får vi til ved å bruke informasjon som er registrert i den lokale studentdatabasen (Fellesstudentsystem FS), hente den ut og synliggjøre informasjonen i Arbeidslivsportalen.

Du og dine praksispartnere vil jobbe sammen om dine praksisplasser i Arbeidslivsportalen.

Samhandlingen i Arbeidslivsportalen er basert på institusjonen sine avtaler. Derfor vil ingen kunne ta dine praksisplasser og du kan heller ikke ta fra andre.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Stein på stein

Byggesteinene for første fase av Arbeidslivsportalen kan vi i korte trekk beskrive slik vist i illustrasjonen nedenfor.

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 1 avsluttes og lanseres sommeren 2020, og med denne tidshorisonten i sikte, holder teamet en stø utviklingskurs.

Brukertesting og avklaringsmøter er en viktig del av alt utviklingsarbidet, og skjer løpende ved behov. I tillegg kommer behovet for å prøve ut Arbeidslivsportalen i større skala. Planen for utprøvingen av en første del av Arbeidslivsportalen, praksiskalenderen, tar form. Også relevante data i studentdatabasen (Felles studentsystem FS) står i fokus. Dette fordi god datakvalitet i FS er viktig, og dataene er gjennomgående i hele prosessen.

I tegningen under kan du se når og hvordan vi ser for oss pilotering av Arbeidslivsportalen sine byggesteiner og når de ulike brukergruppene vil bli trukket inn i piloten.

Pilot, kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén