Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Møter Page 1 of 3

Videre som vanlig – nesten

Prosjektteamet har å rigget seg til for at alle jobber hjemmefra.

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Virtuelt kontor, Arbeidslivsportalen

Vi har allerede testet ulike verktøy for gruppesamtaler (Teams, Skype og Zoom, m.fl.) for å finne det som fungerer best for oss.

Vi jobber altså med å finne beste måte på å jobbe sammen – hver for oss . Gjennom chat-, telefon- og videosamtaler holder vi hverandre oppdatert, snakker om dagens gjøremål, hvordan vi har det og holder humøret oppe.

Med andre ord, oppgavene løses som planlagt og utviklingen av Arbeidslivsportalen er i rute!

Denne uken fortsetter pilot del 2 for de utpekte miljøene på OsloMet. Møtene og workshopene holdes digitalt, gitt at deltakerne kan stille.

Også øvrige møter holdes digitalt.

Er det noe du lurer på? Send oss din henvendelse her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Arbeidslivsportalen er i rute

Møtet nummer 10 styringsgruppe, kilde: Arbeidslivsportalen

I februar holdt styringsgruppen sitt tiende møte siden oppstart av prosjektet Arbeidslivsportalen  høsten 2018.

Faste punkter på agendaen er prosjektets økonomi- og risikovurdering, i tillegg til statusoppdateringer.

I rute

Styringsgruppen ble orientert over at prosjektet Arbeidslivsportalen er i rute. Dette betyr at tjenesten Arbeidslivsportalen leveres som planlagt til Unit før sommeren (leveranseplanen finner du her). Det er igangsatt ett samarbeid mellom prosjektet og Unit for overtakelsen av fellesløsningen.

Pilotering del 2

Prosjektet går over i en ny piloteringsfase. Etter å ha pilotert en første del av Arbeidslivsportalen i november og desember (tidligere innlegg), forbereder prosjektet nå en ny fase av uttestingen. Mens den første delen av piloteringen hadde praksisadministrasjon på utdanningsstedet i fokus, kobles nå  praksisadministrasjonen på praksisstedet på. Utprøvingen vil se på hvordan brukerne opplever den tekniske del av løsningen som understøtter arbeidsprosessene knyttet til forhandling av praksisplasser.

Ny fase for Arbeidslivsportalen

Det er styringsgruppen sitt ønske å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen. Prosjektet kommer til å levere en søknad om medfinansiering for Arbeidslivsportalen, fase 2.

Har du innspill?

Abonner på vårt nyhetsbrev

Styringsgruppemøtet 9 – kort fortalt

Styringsgruppemøte - kilde: Arbeidslivsportalen

Styringsgruppemøte – kilde: Arbeidslivsportalen

I dag var styringsgruppen for prosjektet Arbeidslivsportalen samlet for 9. gang.

Styringsgruppens medlemmer ble oppdatert på prosjektets arbeidsområder (bl.a. på status på leveranser, økonomi, risiko). Konklusjonen er at prosjektet er i rute og leverer som planlagt.

Styringsgruppen rettet mye  av sin oppmerksomhet mot implementering av Arbeidslivsportalen og understreket viktigheten av at innføringen av portalen blir vellykket.

I dagens møte diskuterte styringsgruppen også innhold og struktur for prosjekt Arbeidslivsportalen etter sommeren 2020, fase 2. Gruppen er veldig opptatt av at portalen utvikles videre i høyt tempo og at prosjektet har et godt samarbeidet innenfor sektoren og tilknyttede aktører, inkludert Unit.

Neste møte i styringsgruppen er planlagt for januar 2020.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Gode råd

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen er heldige med å ha en svært engasjert styringsgruppe. Styringsgruppen sine medlemmer samles jevnlig – enten fysisk eller online.

I dag samlet styringsgruppen seg for 8. gang siden prosjektet ble etablert.

På agendaen hadde vi både orienteringssaker som f.eks. økonomi og saker som engasjerer enda mer, nemlig en gjennomgang av deler av leveransene for prosjektet.

Styret kom med gode innspill som prosjektet tar på alvor og med inn i det videre arbeidet.

Du som allerede leser bloggen, vil i tiden som kommer få mer innblikk i løsningen kombinert med grunnleggende informasjon.

Er det et spørsmål du sitter inne med? Kontakt oss gjerne her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

La oss snakke om money, money

Normalt utvikler eller tilbyr Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) IKT-løsninger for utdanningssektoren.

Arbeidslivsportalen er derimot et av de første prosjektene som lager en løsning fra utdanningssektoren til utdanningssektoren – og utover det, vil løsningen også deles med samarbeidspartnere for praksis!

Det å bygge et nytt teknisk verktøy av denne typen er derimot ikke gratis.

Dagobert

Både Arbeidslivsportalen og finansieringsmodellen for framtidige investeringer står på agendaen til Units rådgivende organ, Digitaliseringsstyret.

Som en følge av et tett samarbeid med Unit har prosjektet Arbeidslivsportalen vært med på å blant annet bane vei for at det diskuteres nye finansieringsmodeller.

Du kan lese mer om Digitaliseringsstyret og møtene de har på denne siden.


 

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén