Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Møter Page 1 of 3

Styringsgruppemøtet 9 – kort fortalt

Styringsgruppemøte - kilde: Arbeidslivsportalen

Styringsgruppemøte – kilde: Arbeidslivsportalen

I dag var styringsgruppen for prosjektet Arbeidslivsportalen samlet for 9. gang.

Styringsgruppens medlemmer ble oppdatert på prosjektets arbeidsområder (bl.a. på status på leveranser, økonomi, risiko). Konklusjonen er at prosjektet er i rute og leverer som planlagt.

Styringsgruppen rettet mye  av sin oppmerksomhet mot implementering av Arbeidslivsportalen og understreket viktigheten av at innføringen av portalen blir vellykket.

I dagens møte diskuterte styringsgruppen også innhold og struktur for prosjekt Arbeidslivsportalen etter sommeren 2020, fase 2. Gruppen er veldig opptatt av at portalen utvikles videre i høyt tempo og at prosjektet har et godt samarbeidet innenfor sektoren og tilknyttede aktører, inkludert Unit.

Neste møte i styringsgruppen er planlagt for januar 2020.

Gode råd

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen er heldige med å ha en svært engasjert styringsgruppe. Styringsgruppen sine medlemmer samles jevnlig – enten fysisk eller online.

I dag samlet styringsgruppen seg for 8. gang siden prosjektet ble etablert.

På agendaen hadde vi både orienteringssaker som f.eks. økonomi og saker som engasjerer enda mer, nemlig en gjennomgang av deler av leveransene for prosjektet.

Styret kom med gode innspill som prosjektet tar på alvor og med inn i det videre arbeidet.

Du som allerede leser bloggen, vil i tiden som kommer få mer innblikk i løsningen kombinert med grunnleggende informasjon.

Er det et spørsmål du sitter inne med? Kontakt oss gjerne her.


 

La oss snakke om money, money

Normalt utvikler eller tilbyr Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) IKT-løsninger for utdanningssektoren.

Arbeidslivsportalen er derimot et av de første prosjektene som lager en løsning fra utdanningssektoren til utdanningssektoren – og utover det, vil løsningen også deles med samarbeidspartnere for praksis!

Det å bygge et nytt teknisk verktøy av denne typen er derimot ikke gratis.

Dagobert

Både Arbeidslivsportalen og finansieringsmodellen for framtidige investeringer står på agendaen til Units rådgivende organ, Digitaliseringsstyret.

Som en følge av et tett samarbeid med Unit har prosjektet Arbeidslivsportalen vært med på å blant annet bane vei for at det diskuteres nye finansieringsmodeller.

Du kan lese mer om Digitaliseringsstyret og møtene de har på denne siden.


 

Om sommerens aktiviteter

Illustrasjonsbildet, Kilde: Arbeidslivsportalen

Sommeren har gitt prosjektet noen fine resultater på programmeringssiden som vi gleder oss til å vise frem!

Vi har også brukt sommeren til bl.a. erfarings-utveksling der et medlem fra prosjektgruppen  besøkte ZLS (Senter for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Leipzig, Tyskland. Her bruker en avdeling sammen med andre institusjoner i delstaten Freistaat Sachsen, en praksisportal for tildeling av praksisplasser innenfor lærerutdanningen, og dette siden studieåret 2010/2011 .

Praktikumsportal Sachsen er en  portal som er frakoblet de ulike databasene for studentforvaltning. Allikevel er paralleller til Arbeidslivsportalen sin fase 1 tydelige som gjorde besøket både interessant og nyttig.

Takk til teamet i ZLS! Foto: Nadine Kaiser


Oppsummering av våren

Vi legger nå en spennende og hektisk vår bak oss. Våren 2019 kan oppsummeres slik:

  • OsloMet jobber godt sammen med Unit om utviklingen av plattformen og bruk av data.
  • Prototyper har blitt utviklet, utbedret og testet gjennom flere mindre og større brukertester. I alt har 9 personer fra referansegruppen vært med på 1:1 brukertesting av prototyper.
  • Kompetansen i referansegruppen har også vært brukt til å hente inn innsikt og tilbakemeldinger, spesielt knyttet til rollene som praksisadministrator på utdanningssted og praksiskoordinator på praksissted.
  • Vi har holdt over 50 presentasjoner av prosjektet, mange av dem online. Til sammen estimerer vi at over 400 personer har fått en lengre presentasjon om prosjektet, der de har hatt anledning til å snakke med oss og stille spørsmål direkte.
  • Vi har utvidet nettverket vårt utover universitets- og høgskolesektoren, bl.a. til Sykehuspartnere og det private næringslivet.
  • Bloggen har per dags dato over 1700 unike besøkende siden oppstarten i november.

Vi gleder oss til fortsettelsen etter sommeren!

Sommerhilsen


Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén