Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Nyheter Page 1 of 12

Takk for oss for denne gangen!

Fra juni ble Arbeidslivsportalen overlevert til Unit, som nå skal legge planer for at universiteter og høgskoler kan ta løsningen i bruk fra høsten. Prosjektet er avsluttet for denne gangen og prosjektgruppen takker for seg!

I neste trinn planlegges det å videreutvikle den til en bredere samarbeidsplattform med arbeidslivet, der det for eksempel kan bli aktuelt med løsninger for etter- og videreutdanning, og for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Video innlogging Arbeidslivsportalen

Takk for at du følgte med på denne bloggen!

Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Da vi møtte en knippe studenter fra sykepleieutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved OsloMet for noen dager siden, var tilbakemeldingene fra studentene på løsningen positive:

Jeg synes dette ser veldig bra ut! Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Gi studentene en aktiv rolle

Ved bruk av Arbeidslivsportalen kan studiestedene gi sine studentene mulighet til å påvirke utfallet av fordelingen av praksisplasser. Dette gjøres ved at studiestedet legger til rette for at studentene i Arbeidslivsportalen kan sette opp en ønskeliste med 10 praksissteder når praksisoppholdet planlegges.

Det flott å høre fra studentene selv at de ønsker å kunne lese om praksisstedene, og i mindre grad basere seg på rykter og fordommer.

«Gode profiler på praksisstedene vil helt sikkert gjøre at studentene velger disse framfor de med tomme profiler.»

Men det er vel ikke så lett?

Mange studiesteder trekker fram ønskelisten som en potensiell utfordring, og er redd studentene skal få urealistiske forventninger til å få ønskene sine oppfylt. Videre erfarer mange studiesteder at studentene lener seg tungt på «ryktebørsen», og at dette igjen forsterker at «alle» studenter ønsker seg til de samme praksisplassene.

Eller?

I møtene gikk vi også nærmere inn på nettopp forventningsstyring.

Studentene mente at dersom de kan se hvilke praksissteder som er «populære», altså de stedene mange andre studenter også har ønsket seg til, vil de forstå at dette ønsket er mindre sannsynlig at blir innfridd.

Disse tilbakemeldingene kan ikke sies å være statistisk signifikante, men de peker en tydelig retning på hvordan løsningen vil bli tatt i mot av studenter. Dette bekrefter også vårt tidligere innsiktsarbeid.

Vi har troen på at forventningsstyring er mulig og heier på at utdanningsstedene satser på det samme!

Kontakt

Vi gjør oss klare

nedtelling film

Illustrasjon: Pixarbay

Som du kanskje har lagt merke til de siste ukene, har nedtellingen til prosjektets slutt startet her på bloggen.

Prosjektet forbereder overleveringen av Arbeidslivsportalen til direktoratet Unit.

Av den grunn blir Arbeidslivsportalen også tematisert på Unit sin Digitaliseringskonferanse 26. – 28. mai.

Følg oss den 27. mai både i plenum fra kl. 9-10 og i utdanningssporet fra kl. 11!

Digitaliseringskonferansen er gratis. Du må derimot melde deg på konferansen her for å kunne følge med på arrangementet.

Håper vi sees!

Kontakt

Fordeler med Arbeidslivsportalen

  • Illustrasjon – kilde prosjekt Arbeidslivsportalen

    Organisering av praksis blir lett for alle involverte.

  • Arbeidslivsportalen er en nasjonal løsning – fra høgre utdanning til arbeidslivet.
  • ALP er en nettside som krever innlogging.
  • Arbeidslivsportalen er en gratis løsning for praksisstedene uten lisensgebyr.
  • Alle studier i høgre utdanning med praksis vil kunne bruke Arbeidslivsportalen.
  • Alle praksissteder med studenter i praksis fra høgre utdanning vil kunne bruke Arbeidslivsportalen.

Kontakt

Hva forventer du av å ta i bruk Arbeidslivsportalen?

Hva synes praksisstedene om Arbeidslivsportalen?

I hele prosjektsperioden har vi hatt kontakt med praksissteder, eksempelvis med sykehusene her på Østlandet. Vi har møtt praksisstedene i diverse fora, direktekontakt eller samlet tilbakemeldinger gjennom funksjonelle tester.

Også i forbindelse med piloteringen tester utvalgte praksissteder Arbeidslivsportalen.

Tror på Arbeidslivsportalen

Brukertestene så langt viser at løsningen er intuitiv. Dette betyr at det brukerne (praksiskoordinatorene) ser er oversiktlig og forståelig – og understøtter det de faktisk trenger.

Særlig praksiskoordinatorene på de større praksisstedene er positive, fordi løsningen vil gjøre at all informasjon ligger samlet på ett sted.

Er du klar for å legge dine excelark til side?

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen for praksisaktørene, kilde: Arbeidslivsportalen

Kontakt

 

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén