Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Nyheter Page 2 of 9

Og hva skjer etter 2020?

Arbeidslivsportalen skal bli en nasjonal plattform som knytter sammen arbeidslivet, utdanning og studentene gjennom ulike former for samhandling.

Med fellestjenesten for håndtering av praksis bygger vi fundamentet og tar det første steget. Les mer om hva som vi bygger innen sommer 2020 i innlegget her.

Det er for tidlig å si hvilken retning Arbeidslivsportalen tar videre. Vi vet at det finnes mange behov knyttet til (lærings)aktiviteter i praksisgjennomføring som ønskes løst gjennom Arbeidslivsportalen.

Her vil en måtte finne ut av krysningspunkter mellom fellestjenesten Arbeidslivsportalen og andre systemer som for eksempel en læringsplattform. Uansett hva som skjer videre, må vurderingen gjøres med utgangspunktet i det som gir mest verdi for brukerne.

Kilde: Arbeidslivsportalen


Stein på stein

Byggesteinene for første fase av Arbeidslivsportalen kan vi i korte trekk beskrive slik vist i illustrasjonen nedenfor.

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Leveranser, kilde: Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 1 avsluttes og lanseres sommeren 2020, og med denne tidshorisonten i sikte, holder teamet en stø utviklingskurs.

Brukertesting og avklaringsmøter er en viktig del av alt utviklingsarbidet, og skjer løpende ved behov. I tillegg kommer behovet for å prøve ut Arbeidslivsportalen i større skala. Planen for utprøvingen av en første del av Arbeidslivsportalen, praksiskalenderen, tar form. Også relevante data i studentdatabasen (Felles studentsystem FS) står i fokus. Dette fordi god datakvalitet i FS er viktig, og dataene er gjennomgående i hele prosessen.

I tegningen under kan du se når og hvordan vi ser for oss pilotering av Arbeidslivsportalen sine byggesteiner og når de ulike brukergruppene vil bli trukket inn i piloten.

Pilot, kilde: Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen for alle

Illustrasjon: pixarbay

Ved levering av en portal for håndtering av studentpraksis får vi en tjeneste som kan benyttes av alle utdanninger som har studenter i praksis.

Prosjektet erfarer at trykket i henvendelser til prosjektet er størst fra læresteder som har tradisjon for praksis. Vi erfarer at mange av disse lærestedene selv utvikler eller planlegger å utvikle lignende løsninger. Det er klart for oss at disse har et akutt behov for en bedre løsning enn det de har i dag. Arbeidslivsportalen er også for programmer kjent som disiplinfag og vi ser frem til å få erfaring med bruk av tjenesten på disse utdanningene.

I utvikling av fellestjenester er det viktig med en viss form for standardisering. Dette betyr ikke at programmer skal miste sine særegenheter. Poenget her er å se hva som kan være likt for ulike utdanninger og se på fellestrekk som gir grunnlag for noen alternative måter å håndtere praksis. Dette forlanges av departementet fordi dette betyr vi får mer igjen for hver krone sektoren bruker og vi driver mer effektivt.


Gode råd

Vi i prosjekt Arbeidslivsportalen er heldige med å ha en svært engasjert styringsgruppe. Styringsgruppen sine medlemmer samles jevnlig – enten fysisk eller online.

I dag samlet styringsgruppen seg for 8. gang siden prosjektet ble etablert.

På agendaen hadde vi både orienteringssaker som f.eks. økonomi og saker som engasjerer enda mer, nemlig en gjennomgang av deler av leveransene for prosjektet.

Styret kom med gode innspill som prosjektet tar på alvor og med inn i det videre arbeidet.

Du som allerede leser bloggen, vil i tiden som kommer få mer innblikk i løsningen kombinert med grunnleggende informasjon.

Er det et spørsmål du sitter inne med? Kontakt oss gjerne her.


 

La oss snakke om money, money

Normalt utvikler eller tilbyr Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) IKT-løsninger for utdanningssektoren.

Arbeidslivsportalen er derimot et av de første prosjektene som lager en løsning fra utdanningssektoren til utdanningssektoren – og utover det, vil løsningen også deles med samarbeidspartnere for praksis!

Det å bygge et nytt teknisk verktøy av denne typen er derimot ikke gratis.

Dagobert

Både Arbeidslivsportalen og finansieringsmodellen for framtidige investeringer står på agendaen til Units rådgivende organ, Digitaliseringsstyret.

Som en følge av et tett samarbeid med Unit har prosjektet Arbeidslivsportalen vært med på å blant annet bane vei for at det diskuteres nye finansieringsmodeller.

Du kan lese mer om Digitaliseringsstyret og møtene de har på denne siden.


 

Page 2 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.