Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Produkt

Hvordan Arbeidslivsportalen vil gi deg kontroll over praksis

Det å organisere praksis er en omfattende prosess med mange aspekter å forholde seg til.

På den ene siden gjelder det for studenten å oppfylle læringsmålene gjennom relevante og for mange utdanninger, komplekse praksisopphold.

På den andre siden skal ikke studentene bare sendes ut til praksis, utdanningsstedene må ha kontroll over eksempelvis:

 • fagkombinasjonene som e.g. lærerstudenten skal ha.
 • hvilket type praksissted studenten er på.
 • veiledernes kompetanse og bruk av veilederen.

Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen

Veiviser Possible

Illustrasjon: Image by Gerd Altmann from Pixabay

I Arbeidslivsportalen vil du som utdanningssted kunne kategorisere studentenes praksisopphold nærmere, og dette utover praksistype (tidligere blogginnlegg). Du vil kunne ta stilling til fagkombinasjoner (eksempelvis i skolepraksis de respektive skolefag som en student skal ha praksis i) eller registrere om praksis finner sted på en viss type arbeidssted, for eksempel om det er et praksissted innenfor kommunal eller privat sektor.

Dette kaller vi for aktivitetskrav. Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen vil hjelpe deg med å holde oversikt over studentenes praksisopphold.

Arbeidslivsportalen vil gi deg oversikt

Illustrasjonsbilde - pilot

Illustrasjonsbilde – pilot – kilde: Arbeidslivsportalen

Til tross for at praksisavtaler opprettes og vedlikeholdes foreløpig utenfor Arbeidslivsportalen ( i utdanningsstedets database FS), vil du gjennom Arbeidslivsportalen  få en god oversikt:

 • over hvilke praksisavtaler du har inngått.
 • hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode.
 • hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet og av hvem.
 • hva slags praksis studenten har hatt eller hvor (aktivitetskrav).

Kontakt

 

Midt i smørøyet

Kilde: Pixarbay, Robin Higgins

De siste ukene viser hvor viktig og riktig satsningen på digitalisering er. Det er helt åpenbart at vi kan jobbe virtuelt, via video og på nettet, i mye større omfang enn den enkelte kanskje trodde før mars 2020.

Også nettløsningen Arbeidslivsportalen fører seg inn i rekken over teknologiløsninger som gir en løft i hverdagen.

Arbeidsprosessene knyttet til praksis som ellers gjennomføres i mange trinn med mange involverte, er overført til Arbeidslivsportalen:

 • organisere praksis
 • opprette praksisaktivitet
 • forhandle, tildele, endre praksisplasser
 • informere om praksis

Er du med? Send oss din tilbakemelding her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Hvilke prosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen (fase 1), og fungerer som en samhandlingsplattform mellom aktørene som er involvert i studentpraksis.

Arbeidslivsportalen vil effektivisere fordelingen av praksisplasser i alle utdanninger og gi bedre utnyttelse av praksisplasser.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

Ved å digitalisere, forbedrede og forenklede prosesser, gir plattformen bedre brukeropplevelser for studentene, praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

Abonnér på nyhetsbrevet.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén