Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Prosjekt Page 1 of 7

Styringsgruppemøte 11

Video conference

Kilde: pixarbay

Styringsgruppen møttes i mai i et digitalt møte.

Faste punkter på agendaen var:

 • økonomi- og risikovurdering
 • prosjektets status: leveranser, kommunikasjon, overlevering, implementering

Utviklingen av løsningen er i rute. Unit har på sin side invitert til en nasjonal dugnad for å få kodegrunnlaget på plass.

Utover dette ble fase 2 av prosjektet Arbeidslivsportalen tematisert:

Arbeidslivsportalen sin fase 1 («Fellestjeneste for håndtering av praksis») overleveres til Unit som kommer til å drifte og forvalte fellestjenesten. Dette inkluderer også en form for utvikling som er nødvendig for å opprettholde fase 1-tjenesten.

Styringsgruppen er derimot svært opptatt av å gi Arbeidslivsportalen et løft over til et nytt nivå og det å kunne komme nærmere visjonen for hva Arbeidslivsportalen skal være.

OsloMet har allerede søkt om finansiering for en fase 2, men sender også saken til Digitaliseringsstyret.

Kontakt

Midt i smørøyet

Kilde: Pixarbay, Robin Higgins

De siste ukene viser hvor viktig og riktig satsningen på digitalisering er. Det er helt åpenbart at vi kan jobbe virtuelt, via video og på nettet, i mye større omfang enn den enkelte kanskje trodde før mars 2020.

Også nettløsningen Arbeidslivsportalen fører seg inn i rekken over teknologiløsninger som gir en løft i hverdagen.

Arbeidsprosessene knyttet til praksis som ellers gjennomføres i mange trinn med mange involverte, er overført til Arbeidslivsportalen:

 • organisere praksis
 • opprette praksisaktivitet
 • forhandle, tildele, endre praksisplasser
 • informere om praksis

Er du med? Send oss din tilbakemelding her.

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

 

Arbeidslivsportalen er i rute

Møtet nummer 10 styringsgruppe, kilde: Arbeidslivsportalen

I februar holdt styringsgruppen sitt tiende møte siden oppstart av prosjektet Arbeidslivsportalen  høsten 2018.

Faste punkter på agendaen er prosjektets økonomi- og risikovurdering, i tillegg til statusoppdateringer.

I rute

Styringsgruppen ble orientert over at prosjektet Arbeidslivsportalen er i rute. Dette betyr at tjenesten Arbeidslivsportalen leveres som planlagt til Unit før sommeren (leveranseplanen finner du her). Det er igangsatt ett samarbeid mellom prosjektet og Unit for overtakelsen av fellesløsningen.

Pilotering del 2

Prosjektet går over i en ny piloteringsfase. Etter å ha pilotert en første del av Arbeidslivsportalen i november og desember (tidligere innlegg), forbereder prosjektet nå en ny fase av uttestingen. Mens den første delen av piloteringen hadde praksisadministrasjon på utdanningsstedet i fokus, kobles nå  praksisadministrasjonen på praksisstedet på. Utprøvingen vil se på hvordan brukerne opplever den tekniske del av løsningen som understøtter arbeidsprosessene knyttet til forhandling av praksisplasser.

Ny fase for Arbeidslivsportalen

Det er styringsgruppen sitt ønske å fortsette arbeidet med Arbeidslivsportalen. Prosjektet kommer til å levere en søknad om medfinansiering for Arbeidslivsportalen, fase 2.

Har du innspill?

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hvilke prosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen (fase 1), og fungerer som en samhandlingsplattform mellom aktørene som er involvert i studentpraksis.

Arbeidslivsportalen vil effektivisere fordelingen av praksisplasser i alle utdanninger og gi bedre utnyttelse av praksisplasser.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

Ved å digitalisere, forbedrede og forenklede prosesser, gir plattformen bedre brukeropplevelser for studentene, praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

Abonnér på nyhetsbrevet.

2020

Det har vært et lærerikt og produktivt år der vi skapte grunnmuren for plattformen Arbeidslivsportalen:

 • Vi har etablert en plattform og leser inn informasjon fra FS
 • Vi har testet prosjektets første leveranse, praksiskalenderen
 • Vi har både reist rundt og hold presentasjoner online om prosjektet

I 2020 forbereder vi oss på:

 • Vi utvikler de øvrige leveransene og tester disse
 • Vi forbereder innføringen av løsningen gjennom ulike tiltak
 • Vi overleverer løsningen til Unit sommeren 2020

Og psst! Det diskuteres også hva som skjer etter sommeren 2020!

Status - desember 2019 - kilde: Arbeidslivsportalen

Status – desember 2019 – kilde: Arbeidslivsportalen

Takk til deg som har fulgt med på bloggen vår i året som har gått!

God jul og et godt nyttår!

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén