Arbeidslivsportalen

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Student Page 1 of 2

Lytt til studentene

Praksis snakkes om, diskuteres og belyses fra mange ulike hold om dagen. Det gjør at flere perspektiver og ideer kommer på bordet. Ett av bidragene kommer fra Nikolai Løyning og Caroline Odden, fra Institutt for Produktdesign ved OsloMet. I forrige uke leverte de sin masteroppgave i produktdesign, med spesialisering i tjenestedesign og systemorientert design med den spennende tittelen: “Praksisreisen – Å tilrettelegge for en bedre opplevelse av praksisstart for sykepleierstudenter ved OsloMet”.

Prosjekt Arbeidslivsportalen er takknemlig for at vi har fått følge masterprosjektet fra sidelinjen, og tar med oss innsikten og de foreslåtte konseptene inn i det videre arbeidet.

Nikolai Løyning og Caroline Odden

Funnene i masteroppgaven samsvarer med NOKUTs rapport fra 2018 (Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning), og er relevant langt utover sykepleieutdanningen! Vi tror tiltakene som foreslås er vel verdt å vurdere av alle, og kanskje er det noen som gjør disse tingene allerede?

Prosessen de har vært igjennom kan i korte trekk beskrives slik; innsikt gjennom intervjuer og workshops, analysering av funn, ideskaping og konseptutvikling.

Målene de etter hvert definerte for konseptet var:

  • Tilrettelegge for kommunikasjon mellom student og praksissted
  • Bevisstgjøre studentene på egne kunnskaper og ferdigheter
  • Studentene skal forberedes på veilederrollen de mest sannsynlig møter i arbeidslivet

Her er hovedtrekkene i førsteårsstudentenes reise fram mot den aller første praksisstarten.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Innsiktsarbeidet belyser behovet for å etablere en tidlig kontakt mellom studenten og praksisstedet, slik at det blir anledning til å bygge en relasjon og oppleve trygghet. Løyning og Odden beskriver videre at konseptutviklingen tok en positiv retning da de gikk fra å se på studentene som “offer” til å se de som en ressurs.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Oppgaven vil etter hvert bli publisert på ODA (det åpne vitenarkivet for OsloMet).


Nytteverdi for de ulike aktørene og brukerne

Den siste uken har vi laget en kortfattet versjon av «topp 3» nytteverdier for de tre hovedaktørene som vil bruke Arbeidslivsportalen i forbindelse med praksis. Disse nytteverdiene ser vi for oss vil kunne gjelde for svært mange studieprogrammer.

Studentene

Studentene har unike ønsker, og ulike preferanser, og derfor vil vi tilrettelegge for at de kan sette opp en ønskeliste blant de praksisplassene som er relevant for dem.

Vil vil tilrettelegge for at studentene får den informasjonen de trenger, både før, under og etter praksisoppholdet.

Studentene ønsker å forstå hva de kan bli bedre på. Digital vurdering vil gjøre tilbakemeldingene fra veileder lettere tilgjengelig.

Praksisstedene

Digital samhandling mellom praksissteder og universitet/høyskole sikrer god oversikt og ryddig kommunikasjon.

Relevant informasjon og enkle verktøy for veilederne bidrar til bedre oppfølging av studentene.

En felles plattform legger grunnlaget for samarbeid og gjensidig utvikling.

Universitetene/høyskolene

Felles løsninger og felles prosesser i sektoren vil gjøre det lettere å samarbeide med praksisstedene og hverandre. Vedlikehold og forbedringer vil da også komme alle til gode.

En digital løsning vil effektiviserer arbeidsprosessene og frigjøre tid, blant annet til å skaffe gode praksisplasser for studentene.

All data på ett sted bidrar til god oversikt og mer forutsigbarhet for administratorene ved studiestedene. Dette vil i neste rekke komme alle aktørene til gode.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til nytteverdiene vi trekker fram her, ta kontakt med oss!


En lykkelig fremtidsvisjon om å få praksisplass

Henrik, studenten vår her på OsloMet skal ut i praksis. Han er på førsteåret på sykepleie og skal ha praksis på en kommunal institusjon et eller annet sted.

Henrik er spent og lurer på hvordan praksis blir og hvor han skal være. Han har fått ønske seg tre forskjellige steder, men han aner ikke om han får den plassen han vil ha.

 

Inger Marie

Inger Marie, ansvarlig for praksis på OsloMet, sitter nå med en mye mindre kabal enn før. Hun har sluttet med Excel og får nå generert opp forslag til fordeling helt automatisk. Hun må bare sjekke over at alt stemmer før hun trykker på knappen og sender beskjed til studentene om hvor de skal være. Hun vet at hun kommer til å skuffe noen, men er så glad for at informasjonspakkene er blitt så gode at selv de som ikke får en av plassene de ønsket seg likevel blir fornøyde –  nå får de en god forklaring på hvorfor de har fått akkurat denne plassen.

Sekunder etter at Inger Marie har trykket på knappen får Henrik beskjed. Ute med vennene sine kan han feire at han har fått den plassen han ønsket seg.

Samtidig har praksisstedet fått beskjed om at Henrik skal komme, sammen med andre studenter fra OsloMet og VID. De kan gå i gang med å ferdigstille det administrative slik at Henrik på sin første dag kan gå rett i garderoben.

Julen ringes inn med et dryss av prototyper

Det tikker mot jul og i den anledning har vi endelig noen prototyper å vise frem til dere. Mye av innsikten og flere av ideene vi har jobbet med i høst kommer til uttrykk i disse prototypene, og vi er spente på å få høre deres tanker. For å ha et reelt eksempel å følge har vi tatt utgangspunkt i sykepleierstudiet. Merk også at dette er under arbeid og at ingenting er hugget i sten. Innlegget er en god del lengre enn vanlig, så hold dere fast.

Hva er egentlig en prototype?

Først vil vi tydeliggjøre hva vi mener med en prototype. Begrepet prototype er en veldig generell betegnelse og brukes forskjellig i ulike kontekster og yrkesgrupper. I denne konteksten er en prototype en konseptvisualisering og en gjennomarbeidet skisse som viser designideer. En konseptvisualisering gjør det er enklere å teste funksjonalitet og brukervennlighet, og dette vil hjelpe oss med å gjennomføre enda grundigere dybdeintervjuer.

Studentene får en ønskeliste

Steg 1
Steg 2a
Steg 2b
Forklaring av skjermbilder

I den første prototypen har vi jobbet med engasjementet til studenten. Det viser seg at studentene er opptatt av å få en praksisplass som de selv ser på som relevant. Det er store individuelle forskjeller i hva de anser som relevant, og derfor har vi jobbet med å gi studentene en ønskeliste over praksissteder de kunne tenke seg å utforske.

Som vist på bildene må studentene først godkjenne og fylle inn informasjon om seg selv. Deretter hentes data fra FS som legger føringer på hvilke praksissteder det er mulig å velge for den enkelte student. Eksempelvis vil kun steder innen psykisk helse vises dersom studenten er i en slik praksisperiode. Studenten kan videre lese om ulike praksissteder og sette opp en prioritert ønskeliste over de som er aktuelle. Det er ingen garanti for at et ønske blir innfridd, men studenten vil fortsatt involveres mer i hvordan egen erfaring formes. Dette vil forhåpentligvis føles engasjerende før de skal ut i praksis.

Profilering og organisering til praksisstedene

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Forklaring av skjermbilder

Selve forutsetningen for å kunne sende studenter ut i praksis er å ha et sted å sende dem til. Vi vil gjøre det enklere for både praksisstedene og utdanningsinstitusjonen å organisere praksis. Derfor har vi laget et skjema som praksisstedene skal fylle ut om hvilken kapasitet de kan tilby.

Som vist på skjermbildene oppgir praksisstedene hvor mange studenter de kan ta imot for en gitt periode. I tillegg får de mulighet til å profilere seg gjennom å fortelle hva som er spesielt med sin arbeidsplass. Her ønsker vi oss at praksisstedenes profilering skal bidra til at de får motiverte studenter som passer akkurat dem, og at studentenes ryktebørs går konkurs.

Videre får praksisstedene en oversikt over når og hvor mange studenter som kommer, og kan på den måten være bedre forberedt og få sin egen logistikk til å gå opp.

Oversikt til kommunene

Forklaring av skjermbilder

Kommunene spiller en vesentlig rolle i fordelingen av studenter i praksis. I denne prototypen har vi visualisert hvordan kommunene kan ha et overblikk over registrerte praksisplasser. Ved å gi dem et «dashboard» over registrert kapasitet kan kommunene for eksempel sammenligne årets kapasitet med fjorårets.

Med det vil vi ønske alle en riktig god jul!

Studentene designer fremtidens kommunikasjon

I dag startet vi dagen på Kjeller sammen med produktdesignstudentene. De er godt i gang med arbeidet sitt og holder på å fordype seg i hvordan kommunikasjonen mellom aktørene i praksis bør være både før, under og etter praksis. Som studenter vet de godt hvor og hvordan de foretrekker å utveksle informasjon, og dette gir oss i prosjektet et interessant og annerledes perspektiv. Uten å avsløre for mye, kan vi nevne at chat var et gjentakende tema under dagens møte.

De har for øvrig et særdeles innbydende og stilig prosjektrom (se bildet til venstre), og dette smitter tydelig over på stemningen i hele rommet. Vi tar også disse tankene med oss hjem til Pilestredet og undersøker om det kan gjøre utslag på temperaturen i vårt eget prosjektrom (se bildet til høyre).

God helg!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén