Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Student Page 1 of 2

Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Da vi møtte en knippe studenter fra sykepleieutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved OsloMet for noen dager siden, var tilbakemeldingene fra studentene på løsningen positive:

Jeg synes dette ser veldig bra ut! Skulle ønske vi hadde det fra starten av studiet.

Gi studentene en aktiv rolle

Ved bruk av Arbeidslivsportalen kan studiestedene gi sine studentene mulighet til å påvirke utfallet av fordelingen av praksisplasser. Dette gjøres ved at studiestedet legger til rette for at studentene i Arbeidslivsportalen kan sette opp en ønskeliste med 10 praksissteder når praksisoppholdet planlegges.

Det flott å høre fra studentene selv at de ønsker å kunne lese om praksisstedene, og i mindre grad basere seg på rykter og fordommer.

«Gode profiler på praksisstedene vil helt sikkert gjøre at studentene velger disse framfor de med tomme profiler.»

Men det er vel ikke så lett?

Mange studiesteder trekker fram ønskelisten som en potensiell utfordring, og er redd studentene skal få urealistiske forventninger til å få ønskene sine oppfylt. Videre erfarer mange studiesteder at studentene lener seg tungt på «ryktebørsen», og at dette igjen forsterker at «alle» studenter ønsker seg til de samme praksisplassene.

Eller?

I møtene gikk vi også nærmere inn på nettopp forventningsstyring.

Studentene mente at dersom de kan se hvilke praksissteder som er «populære», altså de stedene mange andre studenter også har ønsket seg til, vil de forstå at dette ønsket er mindre sannsynlig at blir innfridd.

Disse tilbakemeldingene kan ikke sies å være statistisk signifikante, men de peker en tydelig retning på hvordan løsningen vil bli tatt i mot av studenter. Dette bekrefter også vårt tidligere innsiktsarbeid.

Vi har troen på at forventningsstyring er mulig og heier på at utdanningsstedene satser på det samme!

Kontakt

Hvordan Arbeidslivsportalen vil gi deg kontroll over praksis

Det å organisere praksis er en omfattende prosess med mange aspekter å forholde seg til.

På den ene siden gjelder det for studenten å oppfylle læringsmålene gjennom relevante og for mange utdanninger, komplekse praksisopphold.

På den andre siden skal ikke studentene bare sendes ut til praksis, utdanningsstedene må ha kontroll over eksempelvis:

  • fagkombinasjonene som e.g. lærerstudenten skal ha.
  • hvilket type praksissted studenten er på.
  • veiledernes kompetanse og bruk av veilederen.

Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen

Veiviser Possible

Illustrasjon: Image by Gerd Altmann from Pixabay

I Arbeidslivsportalen vil du som utdanningssted kunne kategorisere studentenes praksisopphold nærmere, og dette utover praksistype (tidligere blogginnlegg). Du vil kunne ta stilling til fagkombinasjoner (eksempelvis i skolepraksis de respektive skolefag som en student skal ha praksis i) eller registrere om praksis finner sted på en viss type arbeidssted, for eksempel om det er et praksissted innenfor kommunal eller privat sektor.

Dette kaller vi for aktivitetskrav. Aktivitetskrav i Arbeidslivsportalen vil hjelpe deg med å holde oversikt over studentenes praksisopphold.

Arbeidslivsportalen vil gi deg oversikt

Illustrasjonsbilde - pilot

Illustrasjonsbilde – pilot – kilde: Arbeidslivsportalen

Til tross for at praksisavtaler opprettes og vedlikeholdes foreløpig utenfor Arbeidslivsportalen ( i utdanningsstedets database FS), vil du gjennom Arbeidslivsportalen  få en god oversikt:

  • over hvilke praksisavtaler du har inngått.
  • hvilke praksissteder og hvilke veiledere som er brukt for hver praksisperiode.
  • hvilke emner og hvilke studenter som ble veiledet og av hvem.
  • hva slags praksis studenten har hatt eller hvor (aktivitetskrav).

Kontakt

 

Lytt til studentene

Praksis snakkes om, diskuteres og belyses fra mange ulike hold om dagen. Det gjør at flere perspektiver og ideer kommer på bordet. Ett av bidragene kommer fra Nikolai Løyning og Caroline Odden, fra Institutt for Produktdesign ved OsloMet. I forrige uke leverte de sin masteroppgave i produktdesign, med spesialisering i tjenestedesign og systemorientert design med den spennende tittelen: «Praksisreisen – Å tilrettelegge for en bedre opplevelse av praksisstart for sykepleierstudenter ved OsloMet».

Prosjekt Arbeidslivsportalen er takknemlig for at vi har fått følge masterprosjektet fra sidelinjen, og tar med oss innsikten og de foreslåtte konseptene inn i det videre arbeidet.

Nikolai Løyning og Caroline Odden

Funnene i masteroppgaven samsvarer med NOKUTs rapport fra 2018 (Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning), og er relevant langt utover sykepleieutdanningen! Vi tror tiltakene som foreslås er vel verdt å vurdere av alle, og kanskje er det noen som gjør disse tingene allerede?

Prosessen de har vært igjennom kan i korte trekk beskrives slik; innsikt gjennom intervjuer og workshops, analysering av funn, ideskaping og konseptutvikling.

Målene de etter hvert definerte for konseptet var:

  • Tilrettelegge for kommunikasjon mellom student og praksissted
  • Bevisstgjøre studentene på egne kunnskaper og ferdigheter
  • Studentene skal forberedes på veilederrollen de mest sannsynlig møter i arbeidslivet

Her er hovedtrekkene i førsteårsstudentenes reise fram mot den aller første praksisstarten.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Innsiktsarbeidet belyser behovet for å etablere en tidlig kontakt mellom studenten og praksisstedet, slik at det blir anledning til å bygge en relasjon og oppleve trygghet. Løyning og Odden beskriver videre at konseptutviklingen tok en positiv retning da de gikk fra å se på studentene som «offer» til å se de som en ressurs.

Konseptet i masteroppgaven, i hovedtrekk

Oppgaven vil etter hvert bli publisert på ODA (det åpne vitenarkivet for OsloMet).


Nytteverdi for de ulike aktørene og brukerne

Den siste uken har vi laget en kortfattet versjon av «topp 3» nytteverdier for de tre hovedaktørene som vil bruke Arbeidslivsportalen i forbindelse med praksis. Disse nytteverdiene ser vi for oss vil kunne gjelde for svært mange studieprogrammer.

Studentene

Studentene har unike ønsker, og ulike preferanser, og derfor vil vi tilrettelegge for at de kan sette opp en ønskeliste blant de praksisplassene som er relevant for dem.

Vil vil tilrettelegge for at studentene får den informasjonen de trenger, både før, under og etter praksisoppholdet.

Studentene ønsker å forstå hva de kan bli bedre på. Digital vurdering vil gjøre tilbakemeldingene fra veileder lettere tilgjengelig.

Praksisstedene

Digital samhandling mellom praksissteder og universitet/høyskole sikrer god oversikt og ryddig kommunikasjon.

Relevant informasjon og enkle verktøy for veilederne bidrar til bedre oppfølging av studentene.

En felles plattform legger grunnlaget for samarbeid og gjensidig utvikling.

Universitetene/høyskolene

Felles løsninger og felles prosesser i sektoren vil gjøre det lettere å samarbeide med praksisstedene og hverandre. Vedlikehold og forbedringer vil da også komme alle til gode.

En digital løsning vil effektiviserer arbeidsprosessene og frigjøre tid, blant annet til å skaffe gode praksisplasser for studentene.

All data på ett sted bidrar til god oversikt og mer forutsigbarhet for administratorene ved studiestedene. Dette vil i neste rekke komme alle aktørene til gode.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til nytteverdiene vi trekker fram her, ta kontakt med oss!


En lykkelig fremtidsvisjon om å få praksisplass

Henrik, studenten vår her på OsloMet skal ut i praksis. Han er på førsteåret på sykepleie og skal ha praksis på en kommunal institusjon et eller annet sted.

Henrik er spent og lurer på hvordan praksis blir og hvor han skal være. Han har fått ønske seg tre forskjellige steder, men han aner ikke om han får den plassen han vil ha.

 

Inger Marie

Inger Marie, ansvarlig for praksis på OsloMet, sitter nå med en mye mindre kabal enn før. Hun har sluttet med Excel og får nå generert opp forslag til fordeling helt automatisk. Hun må bare sjekke over at alt stemmer før hun trykker på knappen og sender beskjed til studentene om hvor de skal være. Hun vet at hun kommer til å skuffe noen, men er så glad for at informasjonspakkene er blitt så gode at selv de som ikke får en av plassene de ønsket seg likevel blir fornøyde –  nå får de en god forklaring på hvorfor de har fått akkurat denne plassen.

Sekunder etter at Inger Marie har trykket på knappen får Henrik beskjed. Ute med vennene sine kan han feire at han har fått den plassen han ønsket seg.

Samtidig har praksisstedet fått beskjed om at Henrik skal komme, sammen med andre studenter fra OsloMet og VID. De kan gå i gang med å ferdigstille det administrative slik at Henrik på sin første dag kan gå rett i garderoben.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén