Et nasjonalt samarbeidsprosjekt

Kategori: Utvikling Page 1 of 2

Hvilke prosesser understøtter Arbeidslivsportalen?

Plattformen Arbeidslivsportalen bygger en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet. Studentpraksis utgjør den første modulen i Arbeidslivsportalen (fase 1), og fungerer som en samhandlingsplattform mellom aktørene som er involvert i studentpraksis.

Arbeidslivsportalen vil effektivisere fordelingen av praksisplasser i alle utdanninger og gi bedre utnyttelse av praksisplasser.

Prosesser i Arbeidslivsportalen - Fase 1

Prosesser i Arbeidslivsportalen – Fase 1, kilde: Arbeidslivsportalen

Ved å digitalisere, forbedrede og forenklede prosesser, gir plattformen bedre brukeropplevelser for studentene, praksisstedene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

Abonnér på nyhetsbrevet.

Og hva skjer etter 2020?

Arbeidslivsportalen skal bli en nasjonal plattform som knytter sammen arbeidslivet, utdanning og studentene gjennom ulike former for samhandling.

Med fellestjenesten for håndtering av praksis bygger vi fundamentet og tar det første steget. Les mer om hva som vi bygger innen sommer 2020 i innlegget her.

Det er for tidlig å si hvilken retning Arbeidslivsportalen tar videre. Vi vet at det finnes mange behov knyttet til (lærings)aktiviteter i praksisgjennomføring som ønskes løst gjennom Arbeidslivsportalen.

Her vil en måtte finne ut av krysningspunkter mellom fellestjenesten Arbeidslivsportalen og andre systemer som for eksempel en læringsplattform. Uansett hva som skjer videre, må vurderingen gjøres med utgangspunktet i det som gir mest verdi for brukerne.

Kilde: Arbeidslivsportalen

Abonnér på nyhetsbrevet vårt.

Om sommerens aktiviteter

Illustrasjonsbildet, Kilde: Arbeidslivsportalen

Sommeren har gitt prosjektet noen fine resultater på programmeringssiden som vi gleder oss til å vise frem!

Vi har også brukt sommeren til bl.a. erfarings-utveksling der et medlem fra prosjektgruppen  besøkte ZLS (Senter for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Leipzig, Tyskland. Her bruker en avdeling sammen med andre institusjoner i delstaten Freistaat Sachsen, en praksisportal for tildeling av praksisplasser innenfor lærerutdanningen, og dette siden studieåret 2010/2011 .

Praktikumsportal Sachsen er en  portal som er frakoblet de ulike databasene for studentforvaltning. Allikevel er paralleller til Arbeidslivsportalen sin fase 1 tydelige som gjorde besøket både interessant og nyttig.

Takk til teamet i ZLS! Foto: Nadine Kaiser


Praksistype – en viktig nøkkel i Arbeidslivsportalen

En praksisplass er ikke en praksisplass for hvem som helst! Det er forskjellige ting som skal læres i løpet av studiet, og på tvers av studieprogrammer. Arbeidslivsportalen trenger et beskrivende element for hva slags praksis det er snakk om, som kan brukes ut mot praksisstedene. Derfor trenger vi begrepet praksistype, som vil bli registrert i UH-sektoren sitt datasystem FS (Felles Studentsystem).

I mange tilfeller vil det være en tett kobling mellom navnet på emnet som studenten skal ha praksis innenfor, og navnet på praksistypen. I andre tilfeller er det ulikt. Uansett er det et mål at praksistypen skal være noe praksisfeltet umiddelbart forstår hva er. Det skal ikke være en kryptisk kode.

Mange utdanningsinstitusjoner samarbeider i dag om de samme praksisstedene. Dette gjelder særlig i Sørøst-Norge, og særlig innenfor helsesektoren. Dersom det er aktuelt å veksle på hvilke studenter man tar i mot (for eksempel sykepleiestudenter fra OsloMet den ene praksisperioden, og sykepleiestudenter fra USN den andre), vil det være en stor fordel at man registrerer kapasitet på samme praksistype. Det blir lettere å samhandle med flere parter.

Prosjektet har den siste tiden jobbet med å kartlegge mulighetene for å lage fellesbegreper for praksistyper som vil gå igjen på tvers av utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene vil oppfordres til å bruke disse, men det skal i tillegg være mulig å opprette egen praksistyper.

Det ble sendt ut en forespørsel om å oppgi alle praksistyper og tilknyttede studieprogram og emner. Dette resulterte i over 900 tabellrader på tvers av 18 utdanningsinstitusjoner. Vi jobber nå med å gå igjennom dette, og vil komme tilbake til utkast til fellesliste.

Praksistype registreres i FS på et emne. Det vil komme et eget blogginnlegg om sammenheng mellom praksistyper og avtaler i FS.


Vi sprinter i vei!

Det har skjedd en del på prosjektet i det siste, både med teamet og arbeidsprosessene våre. Noen av våre tidligere prosjektmedlemmer har fått nye utfordringer å ta fatt i på andre prosjekter, men heldigvis stikker de allikevel hodet innom rett som det er og blir gjerne med oss til lunsj. Noe vi selvsagt synes er veldig koselig!

Observante lesere legger kanskje merke til noen nye ansikter på bildene i dette innlegget, for vi har nemlig også fått inn noen nye roller og personer i teamet: utviklerne Alexander og Glenn, samt interaksjonsdesigner Lene. Vi vil etterhvert introdusere de bedre her på siden også, og vi gleder oss til å vise hva de jobber med fremover.

Når vi nå begynner å fokusere mer på løsninger og prototypene som ble nevnt for et par innlegg siden, har vi begynt med en ny arbeidsprosess hvor vi jobber ut fra korte arbeidsperioder som varer én uke av gangen. En slik arbeidsperiode kalles en «Sprint», og målet vårt er at vi skal klare å levere noe som fungerer, og som vi kan lære noe av, hver eneste sprint. For å klargjøre så kan dette «noe» være mye forskjellig: det kan for eksempel være noe som er synlig i brukergrensesnittet, eller det kan være et kall som klarer å hente spesifikk data fra en database.

I tillegg til å arbeide utfra disse sprintene, så har vi noen milepæler og aktiviteter som skal hjelpe oss med å ha fokus på rett sted, og sørge for at vi hele tiden tester og lærer av det vi gjør. Vi starter for eksempel hver sprint med et planleggingsmøte og avslutter den samme sprinten med et møte hvor vi går igjennom hva vi har gjort, hva vi har lært og legger opp videre kurs ut i fra det. I tillegg har vi såkalte «stand up»-møter daglig. Grunnen til at det kalles «stand up»-møte er fordi det skal være så kort at alle deltagerne kan bli stående. På dette møtet forteller vi de andre i teamet hva vi har jobbet med, hva vi skal gjøre i dag og hvorvidt vi har noen hindringer som må løses for at vi skal komme oss videre.

Vi er nå kommet godt i gang med vår andre sprint, og er snart klar for vår tredje!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén