Ønsker du å komme i kontakt med oss? Sitter du inne med en god idé? Har du en problemstilling vi burde tenke på eller noe annet du vil formidle til oss?

Ta kontakt med oss per mail til uh-alp@oslomet.no